Rada Programowa SKER

Głównym organem decyzyjnym SKER jest Rada Programowa (RP). Odpowiada ona za całokształt działalności Sieci, ustala jej strategię działania oraz planuje i nadzoruje bieżącą pracę. Do obowiązków członków RP należy między innymi powołanie pozostałych ciał statutowych organizacji. RP będzie funkcjonować w obecnym składzie do końca projektu KlastER, czyli do 31 stycznia 2022 r. Członków Rady na kolejne trzyletnie kadencje powoływać będzie Rektor AGH w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii w Polsce. Funkcję przewodniczącego powierzono prof. Zbigniewowi Hanzelce (AGH), a sekretarza – dr. Sławomirowi Kopciowi (AGH). Ustalono także, że decyzje we wszystkich ciałach statutowych Sieci będą podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków.

 

Skład Rady Programowej

Przewodniczący: Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza
Sekretarz: Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Barbara Adamska, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii 
Piotr Budzisz †,Rada Koordynatorów Klastrów Energii
Tomasz Chmiel, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Andrzej Curkowski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Rafał Dańko, Akademia Górniczo-Hutnicza
Olgierd Dziekoński, Związek Województw RP
Jacek Gądecki, Akademia Górniczo-Hutnicza
Albert Gryszczuk, Krajowa Izba Klastrów Energii
Marcin Jaczewski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Marek Kisiel-Dorohinicki, Akademia Górniczo-Hutnicza
Artur Michalski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zbigniew Michniowski, Związek Miast Polskich
Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska
Józef Neterowicz, Związek Powiatów Polskich
Andrzej J. Piotrowski, PGE Systemy
Jan Popczyk, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050
Piotr Stępiński, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Katarzyna Szwed-Lipińska, Urząd Regulacji Energetyki
Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Robert Zasina, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

 

Wróć do strony Sieć Kompetencji