Rada Naukowa SKER

Rada Naukowa jest ciałem doradczym Rady Programowej SKER w sprawach merytorycznych. Jej członkami są uznani eksperci krajowi w dziedzinach związanych z energetyką rozproszoną. Zaproszenia do udziału w pracach RN zostały skierowane do tych kandydatów na członków, którzy uzyskali więcej niż połowę ważnych głosów członków RP. Pierwsza kadencja Rady trwa do zakończenia projektu, a następne przez trzy lata z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Obecnie Rada liczy piętnastu członków.

Skład Rady Naukowej

Maciej Chorowski, Politechnika Wrocławska
Artur Dembny, CRK Energia
Marta Gos, Urząd Regulacji Energetyki
Jacek Kołodziej, Akademia Górniczo-Hutnicza
Kamil Kwiatkowski, Euros Energy
Aleksandra Lis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zbigniew Lubośny, Politechnika Gdańska
Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii
Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza
Józef Paska, Politechnika Warszawska
Maksymilian Przygrodzki, Politechnika Śląska
Mariusz Ruszel, Politechnika Rzeszowska
Marek Niezgódka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska
Irena Wasiak, Politechnika Łódzka

Wróć do strony Sieć Kompetencji