Relacje z wydarzeń
29 grudnia 2022 10:44
V Forum Energetyki Rozproszonej. S3: Jak rozwijać energetykę rozproszoną? – rekomendacje branży


Nagranie i zdjęcia z sesji
 


W trzeciej sesji V Forum Energetyki Rozproszonej przedstawiciele poszczególnych branż polskiej energetyki omawiali wpływ zmian legislacyjnych na obszary, którymi się zajmują, oraz przedstawiali postulaty działań, które przyczyniłyby się do rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Oto najważniejsze rekomendacje.

 

 1. Magazyny energii świadczą usługi, które mają swoją wartość rynkową. Niestety w polskich warunkach usługi elastycznościowe nie są wycenione, a operatorzy nie mogą kupować tych usług na rynku. Konieczna jest zmiana przepisów dotyczących rynków mocy i świadczenia usług systemowych. Potrzebne są również zachęty i ułatwienia do magazynowania energii przez wszystkie grupy odbiorców energii. Ważne, żeby przepisy dały możliwość funkcjonowania magazynów energii na zasadach komercyjnych, rynkowych. To nie jest apel o dotacje, ale o wycenienie usług, które mogą być świadczone przez magazyny energii.

 

 1. Sugerowane jest ukierunkowywanie regulacji na oczekiwany efekt, a nie na zadaną technologię. 

 

 1. Potrzebne są regulacje wprowadzające modele biznesowe dla magazynów energii na poziomie usług systemowych (np. mechanizmy kontraktacji elastyczności czy dopuszczenia magazynów do udziału w rynku bilansującym i rynku mocy). Instalacja magazynów powinna również zwiększać szansę na wydanie warunków przyłączeniowych – potrzebne są regulacje w zakresie cable pooling, linii bezpośredniej, społeczności energetycznych. 

 

 1. Zasada 10H oddaje władzę i decyzyjność w kwestii inwestycji w elektrownie wiatrowe w ręce lokalnej społeczności. Ta sytuacja blokuje rozwój sektora, ale jest rodzajem kompromisu, który należy uszanować. Ważne jest jednak, by wytyczne dotyczące inwestycji opierały się na konkretach merytorycznych i wynikach badań (PAN wydała opinię, że odległość 500 metrów od zabudowań mieszkalnych jest w pełni bezpieczna). Zmiana ustawy wiatrakowej w zakresie 10H, tak aby dopuścić budowę wiatraków w odległości do 500 metrów od zabudowań za zgodą lokalnej społeczności, odblokowałaby długofalowo potencjał do budowy wiatraków na lądzie na poziomie 20 GW.

 

 1. Przedstawiciele wszystkich branż powinni solidarnie i jednym głosem apelować o stworzenie spójnej polityki energetycznej kraju.

 

 1. Odejście od energetyki konwencjonalnej powinno zachodzić przy zabezpieczeniu systemu przez stabilne źródła, takie jak energia nuklearna. OZE + inne rozwiązania niskoemisyjne (np. atom) stworzą optymalny miks, który spełni podstawowe kryteria systemu energetycznego (m.in. bezpieczeństwo, ograniczenie emisji, kwestie ekonomiczne).

 

 1. Duża energetyka umiera na naszych oczach, ale czy mała jest w stanie podjąć wyzwanie? Mała energetyka powinna mieć sojuszników. W kontekście wzrastających cen energii impuls do rozwoju energetyki rozproszonej może wyjść z przemysłu, który zacznie odcinać się od dużej energetyki jako od niebezpiecznej i nie gwarantującej stabilnych cen. Z kolei formuła klastra może dać impuls integrujący uczestników systemu.

 

 1. Dowolną ilość energii można gromadzić w kawernach solnych. Potencjał kawernowy Polski jest największy w Europie – mamy zasoby, które pozwalają zgromadzić energię na poziomie 10 tys. TWh, a to oznacza, że możemy zgromadzić w kawernach ilość energii zabezpieczającą 10-letnie zużycie ze wszystkich źródeł w Polsce. Należałoby rozważyć wykorzystanie tej technologii na przykład do magazynowania wodoru.

 

 1. Potrzebne są projekty pozwalające rozpoznawać właściwości nowych technologii i wskazywać ich zastosowanie w energetyce, np. magazynowanie soli topliwych. 

 

 1. Potrzebna jest informacja ze strony OSD na temat lokalizacji i skali możliwości przyłączeniowych oraz transparentne procedury wydawania warunków.

 

 1. Biomasa powinna stanowić element lokalnego miksu jako źródło o dużej elastyczności, zwłaszcza jako element uzupełniający miks na terenach wiejskich. 

Fot. Mateusz Wójtów

 


 

 

 

Link do wydarzenia: "V Forum Energetyki Rozproszonej. Energetyka rozproszona wobec kryzysu"