Relacje z wydarzeń
27 lipca 2020 16:14
Seminarium 8b. Rozproszone źródła energii – wybrane aspekty techniczne


   

Seminarium odbyło się 26 listopada 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem spotkania była próba pogłębienia dyskusji dotyczącej wyróznionych obszarów i próba wskazania działań, które powinny być podjęte w najbliższym czasie.

Obszary te wyłoniono w trakcie seminarium nr 2, 13 czerwca 2019 r. Było ono poświęcone obszarom i sposobom wspierania klastrów energii. Uczestnicy tego spotkania pracując w grupach roboczych formułowali wnioski dotyczące najważniejszych - ich zdaniem - problemów  technicznych warunkujących rozwój energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce.

Link do wydarzenia: "Seminarium 8b. Rozproszone źródła energii – wybrane aspekty techniczne"