20 maja 2024 12:57 - Polska
Zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE

Kluczowa w transformacji polskiej energetyki jest rozbudowa infrastruktury energetycznej, w tym sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z wykorzystaniem technologii smart grid i magazynów energii. ENERGA-OPERATOR otrzyma ponad 53 miliony złotych na rozwój swojej sieci dystrybucyjnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Planowane działania mają się przyczynić się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE o blisko 76 MW.

15 maja 2024 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska miało miejsce podpisanie umowy o dofinasowaniu projektu „Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE”.

Przystępujemy do niezwykle ważnego i wyczekiwanego procesu modernizacji i zwiększania elastyczności sieci elektroenergetycznych. Ale także stosowania inteligentnych rozwiązań, które sprawią, że koszt bilansowania energii w sieci będzie się obniżał  – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.


W ramach projektu, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz woj. mazowieckiego, zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 86 milionów złotych, z czego ponad 70 milionów stanowią koszty kwalifikowalne. Poziom dofinansowania wynosi 75,5% kosztów kwalifikowanych.


Projekt zakłada m.in. budowę ponad 48 kilometrów nowych odcinków sieci średniego oraz niskiego napięcia, a także przebudowę przeszło 12 kilometrów. Jego częścią jest również modernizacja dwóch stacji wysokiego napięcia – głównych punktów zasilania (GPZ) – GPZ Szkarada oraz GPZ Reszel.

Realizacja projektu pozwoli na wyprowadzenie linii średniego napięcia (SN) w kierunku Zakrzewo z GPZ Drobin, przebudowę trzech wyprowadzeń linii napowietrznych SN z GPZ Działdowo na podziemne linie kablowe, a także budowę wyprowadzenia nowej linii średniego napięcia z tej stacji.

Ponadto projekt przewiduje budowę nowej linii SN wyprowadzonej z GPZ Bydgoska oraz budowę sześciu nowych linii SN wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej (RS) Winnica wraz z automatyzacją sieci.

W ramach przeprowadzonych prac budowana oraz modernizowana sieć elektroenergetyczna wzbogacona zostanie o urządzenia umożliwiające zdalne sterowanie oraz pomiary, a dzięki skomunikowaniu ich z centralnym systemem sterowania ruchem sieci SCADA stanie się tzw. siecią inteligentną (tzw. smart-grid) zapewniającą dwukierunkową komunikację oraz zwiększoną elastyczność jej pracy. Pozwoli to m.in. na wdrożenie funkcji monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, funkcji dynamicznej rekonfiguracji sieci, optymalizacji rozdziału mocy oraz funkcji pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją.

Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE o blisko 76 MW.

 

Źródło:
gov.pl/web/klimat
energa-operator.pl

Zdjęcie:
energa-operator.pl