16 listopada 2021 20:59 - Polska, KlastER
Zmarł Piotr Budzisz – członek i przewodniczący ciał statutowych Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Piotra Budzisza – współzałożyciela i członka zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii, pełnomocnika Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”, zaangażowanego uczestnika Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej.  

 

 

Środowisko energetyki rozproszonej i odnawialnej przez lata czerpało z jego nieocenionej wiedzy i entuzjazmu do realizacji przedsięwzięć samorządowych i energetycznych. Piotr Budzisz uczestniczył w seminariach i forach organizowanych w ramach projektu KlastER, podczas których życzliwie dzielił się z nami swoim doświadczeniem i przemyśleniami. Był członkiem Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej, a także jej dwóch zespołów roboczych – ds. ekonomicznych oraz legislacyjnych. Jako inspirujący animator środowiska został wybrany na przewodniczącego Rady Koordynatorów Klastrów Energii SKER. Całą tę współpracę, jak i osobę samego Piotra Budzisza, będziemy zawsze wspominać z sentymentem i wdzięcznością. Jesteśmy przekonani, że efekty jego działalności przez długie lata będą wywierać wpływ na rozwój energetyki rozproszonej w Polsce.

Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim osobom związanym z Piotrem Budziszem osobiście i zawodowo składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej