12 grudnia 2022 17:41 - Świat
Zawarto Europejski Sojusz Przemysłu PV, który odpowie na problemy z łańcuchami dostaw

9 grudnia Komisja Europejska zainicjowała Europejski Sojusz Przemysłu PV, który ma wzmocnić produkcję ogniw PV w Europie. To odpowiedź na problemy z dostawami ogniw fotowoltaicznych w UE.

ESIA (EU Solar PV Industry Alliance) dąży do realizacji celu 30 GW mocy produkcyjnej z PV na terenie Unii Europejskiej. Realizacja tego celu miałaby przynieść 60 miliardów euro dla europejskiego PKB oraz stworzyć około 400 tys. nowych miejsca pracy. Jak czytamy w dokumentacji inicjatywy:

Ogólnymi celami Europejskiego Sojuszu Przemysłu PV jest umożliwienie rozwoju unijnego ekosystemu przemysłowego PV, który mógłby przyczynić się do zabezpieczenia i dywersyfikacji dostaw PV poprzez skupienie się na zwiększeniu skali produkcji w UE konkurencyjnych i coraz bardziej innowacyjnych i zrównoważonych produktów fotowoltaicznych produktów fotowoltaicznych oraz dywersyfikacji międzynarodowych dostaw komponentów łańcucha wartości fotowoltaiki i surowców.

Sojusz ma pracować m.in. nad Strategicznym Planem Działania, który ma przyspieszać decyzje inwestycyjne oraz zmniejszać ryzyko w przemyśle fotowoltaicznym w UE. W założeniach sojusz określi dostępność wsparcia finansowego, przyciągnie prywatne inwestycje oraz ułatwi dialog oraz łączenie ze sobą producentów i odbiorców rozwiązań na rynku PV.

Do sojuszu mogą dołączyć wszystkie podmioty związane z rynkiem PV

Głównymi sygnatariuszami oświadczenia powołującego ESIA są Thierry Breton (Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego), Diego Pavia (CEO EIT InnoEnergy), Walburga Hemetsberger (CEO SolarPower Europe) oraz Johan Lindahl (sekretarz generalny European Solar Manufacturing Council).

Do sojuszu mogą dołączać spełniające kryteria podmioty przemysłowe, instytuty badawcze, partnerzy społeczni, stowarzyszenia konsumenckie, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony związane z sektorem fotowoltaiki słonecznej z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Na dzień 12 grudnia 2022 do Sojuszu dołączyło już 41 podmiotów.

Link do formularza zgłoszeniowego jest dostępny tutaj.

 

Źródło: single-market-economy.ec.europa.eu

Zdjęcie: 56834868 © Aleksander Bolbot  Dreamstime.com