27 maja 2024 09:00 - Polska
Zapraszamy na XIX Forum Nowej Gospodarki w Katowicach - wydarzenie towarzyszące II KER

Zapraszamy na Forum Nowej Gospodarki, które jest jednym z wydarzeń towarzyszących II Kongresu Energetyki Rozproszonej. Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Hasło przewodnie dziewiętnastej edycji tego wydarzenia to „Przyszłość ciepłownictwa w województwie śląskim: szanse i wyzwania”.

Forum Nowej Gospodarki na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych w Polsce imprez poświęconych transformacji energetycznej i ochronie środowiska. Katowickie spotkania od lat gromadzą przedstawicieli biznesu, nauki i administracji. Oprócz merytorycznych prelekcji i żywych dyskusji, program obejmuje warsztaty kompetencyjne, z których mogą skorzystać wszystkie osoby praktycznie zaangażowane w działania na rzecz TE.

Forum Nowej Gospodarki i Kongres Energetyki Rozproszonej to wydarzenia o różnej specyfice i formule, oba wyrastają jednak z podobnej idei – jest nią wspieranie rozwoju zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki w Polsce. Wierzymy, że połączenie tych dwóch jakości przybliży nas do realizacji wspólnego celu, a jednocześnie zacieśni współpracę dwóch sąsiadujących ze sobą regionów – małopolskiego i śląskiego.

Zapraszamy do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlQN_oO3Y9YHRyBeOAKPpOOmr3fyHGlQUGmshYCKljpp1cA/viewform 

Program wydarzenia znajduje się pod adresem:

https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/xix-forum-nowej-gospodarki-w-katowicach-wydarzenie-towarzyszace-ii-ker/#PROGRAM