27 października 2022 12:17 - Polska, KlastER
Zapraszamy na V Forum Energetyki Rozproszonej. Energetyka rozproszona wobec kryzysu [5 grudnia 2022, Kraków]

W imieniu organizatorów zapraszamy na „V Forum Energetyki Rozproszonej”, które odbędzie się 5 grudnia 2022 r. w formule stacjonarnej  w Akademickim Centrum Kultury Klub Studio na terenie kampusu AGH w Krakowie [ul. Witolda Budryka 4].

Głównym wątkiem debaty w trakcie V Forum będą perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej  (ER) w realiach kryzysu energetycznego wywołanego m.in. agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19. Podstawę do dyskusji stanowić będą diagnozy i rekomendacje przedstawione przez czołowe osobistości polskiej energetyki w realizowanym jesienią br. w ramach projektu KlastER cyklu wykładów „Wizje Nowej Energetyki”. 

Drugim wiodącym tematem V FER będzie Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku opublikowana jako jeden z rezultatów projektu KlastER. Przedstawiciele zespołu opracowującego dokument zaprezentują jego główne założenia, zaś eksperci z branży przedyskutują jego możliwy wpływ na rozwój ER w Polsce.

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach V Forum będą zarówno politycy i przedstawiciele administracji odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, a także reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych i środowisk naukowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Zgłoszenie chęci udziału musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Po potwierdzeniu, osoby zarejestrowane otrzymają na swoje adresy e-mail dalsze informacje organizacyjne.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników z jednej instytucji. 

 

Zarejestruj się

Program wydarzenia

 


V Forum Energetyki Rozproszonej jest realizowane w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).