24 czerwca 2024 12:12 - Polska
Zapraszamy na seminarium OTE #10: Budownictwo proaktywne – współczesne budynki w świetle ewolucji dyrektywy EPBD

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w 10. seminarium projektu OTE. Spotkanie pt. „Budownictwo proaktywne – współczesne budynki w świetle ewolucji dyrektywy EPBD” odbędzie się 27 czerwca  2024 r. w godzinach 10:00–12:10 w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy do komunikacji MS Teams.

Cykl seminariów realizowany jest w ramach projektu Obserwatorium Transformacji Energetycznej (GOSPOSTRATEG). Wydarzenia te stanowią jednocześnie zapowiedź poszczególnych sesji tematycznych II Kongresu Energetyki Rozproszonej (28–30 października 2024 r., ICE Kraków i AGH w Krakowie).

Według aktualnych raportów Komisji Europejskiej, pomimo wysiłków podejmowanych od czasu opublikowania w 2002 r. pierwszej dyrektywy EPBD, budynki są ciągle odpowiedzialne za zużywanie 40% energii z całkowitego zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w działalności człowieka. Dlatego najnowsza edycja dyrektywy z 24 kwietnia 2024 r. zapowiada wdrożenie od 1 lipca 2027 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązkowego systemu oceny wskaźnika gotowości do inteligencji (SRI) budynków o całkowitym zapotrzebowaniu powyżej 290 kW na moc potrzebną dla instalacji technicznych do zapewnienia komfortu. Zapowiedź ta wymaga wspólnej pracy środowisk architektów oraz projektantów instalacji technicznych, systemów automatyki i technicznego zarządzania budynkami, aby zmienić podejście do procesu projektowania budynków. Tym bardziej że trend budownictwa cyrkularnego i dążenie do zeroemisyjności stają się coraz silniejsze. Takie myślenie o cyklu życia obiektu budowlanego pozwala uniknąć przenoszenia obciążeń środowiskowych z jednego etapu życia budynku na drugi, co jest podstawą estetycznej filozofii architektury. Kreowanie obiektów zgodnych z ideą zrównoważenia wymaga wdrażania rozwiązań inteligentnych, które mają za zadanie wspomagać uzyskanie jak najkorzystniejszych efektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w całym cyklu życia budynków. Nowe podejście powinno umożliwić osiągnięcie wysokiej wartości wskaźnika SRI, tak aby po 2027 r. nie trzeba było przeprowadzać modernizacji budynków wzniesionych w latach 2024–2027. Jednocześnie pozwoli to wypracować metodykę rozpoznawania i wdrażania niezbędnych modernizacji starszych budynków, które z pewnością będą wymagały działań polepszających ich parametry w kontekście wskaźnika SRI. W trakcie seminarium przedstawimy kroki podejmowane przez zainteresowane środowiska w celu spełnienia tych zamierzeń.

Moderator: dr hab. inż. arch. Tomasz WiejaUdział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://events.teams.microsoft.com/event/e8582b1f-d825-4387-a473-886ffcc63313@80b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8 

Do wszystkich osób, które zadeklarują chęć udziału, wysłany zostanie link umożliwiający dołączenie do wydarzenia. W trakcie seminarium uczestnicy będą mogli włączyć się w dyskusję na czacie.  

Dyskusja będzie nagrywana, a po montażu, nagranie zostanie opublikowana na kanale YouTube energetyka-rozproszona.pl 

 


Zarejestruj się        Program 


 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG / Umowa nr GOSPOSTRATEG9/000D/2022 z dnia 27 czerwca 2023 r. (wartość projektu: 7 881 705 PLN, wartość dofinansowania: 7 719 705 PLN).