8 lutego 2024 12:59 - Polska, Świat
Wykorzystanie ciepła odpadowego z warszawskiego metra – współpraca duńsko-polska

1 lutego br. firma Danfoss podpisała porozumienie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Metrem Warszawskim, Ambasadą Królestwa Danii w Polsce oraz Grupą Rambøll. Na podstawie umowy zostanie przygotowane studium wykonalności dla instalacji odzysku ciepła odpadowego z warszawskiego metra na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej dla mieszkańców Warszawy. Nadwyżka ciepła może pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie dla co najmniej 275 tys. osób.

 

Darmowe źródło energii, które tylko czeka na wykorzystanie

Stolica została wytypowana jako jedno ze stu europejskich miast-pionierów, które będą uczestniczyć w Misji na rzecz Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast do 2030 r. Studium wykonalności zostanie przeprowadzone ze środków duńskiego funduszu eksportowego w ramach programu Green Accelerator i udostępnione Miastu Stołecznemu Warszawa. Nawiązanie partnerstwa z Danią miało miejsce podczas wizyty króla Fryderyka X w Polsce.

Metro Warszawskie na co dzień służy mieszkańcom jako wygodny i szybki środek transportu, ale jako istotna część całej stołecznej infrastruktury, może wpływać również na polepszenie warunków życia w naszym mieście. Dlatego takie projekty, jak wykorzystanie energii pozyskiwanej z funkcjonujących obiektów metra do ogrzewania budynków, przyjmujemy nie tylko jako wyzwanie, ale także jako część misji naszej Spółki realizowanej wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Cieszymy się, że te cele możemy realizować z naszymi duńskimi partnerami, których know-how i rozwój technologiczny dają gwarancję innowacyjności i skuteczności – powiedział Jerzy Lejk, prezes zarządu, Metro Warszawskie.

Jak wskazuje Danfoss, w studium przypadku, każdego roku na stacjach warszawskiego metra marnuje się łącznie 62 GWh ciepła. To równowartość rocznego zapotrzebowania na ciepło w gospodarstwach domowych zamieszkiwanych przez ponad 14 tys. Polaków. Ponadto Warszawa może zmniejszyć emisje o ok. 42 tys. ton CO₂ (ekwiwalent emisji CO₂) rocznie, wychwytując ciepło odpadowe z sieci metra, pod warunkiem, że energia elektryczna wykorzystywana do zasilania pomp ciepła oraz zastępująca tę pozyskiwaną do tej pory z elektrociepłowni, będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii – zaznacza Danfoss.

Efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego i nadwyżek ciepła pochodzącego z przedsiębiorstw na rzecz obywateli oraz zwiększanie udziału energii z OZE staje się coraz częstszym kierunkiem polskiego ciepłownictwa o czym pisaliśmy tutaj. Ciepło odpadowe jest największym na świecie niewykorzystanym źródłem energii, które dostępne jest w każdym mieście. Co podkreślił Adam Jedrzejczak, prezes Danfoss Poland:

Zamiast marnować już wyprodukowaną energię, podejmujemy aktywne kroki w celu jej przechwycenia i ponownego wykorzystania, torując drogę do w pełni zdekarbonizowanego systemu ogrzewania w miastach takich jak Warszawa. Potencjał tkwi nie tylko w metrze warszawskim, ale również w oczyszczalni ścieków, klastrach przemysłowych i centrach danych zlokalizowanych w dużych miastach w całej Europie. Ciepło nadmiarowe może stać się istotnym źródłem zielonej energii.

Zakończenie studium wykonalności planowane jest w połowie 2025 roku.

 

Usuwanie barier by poprawić efektywność energetyczną

Globalna firma Danfoss łączy cyfryzację, innowacje i efektywność energetyczną w celu stworzenia trwałych rozwiązań. Jest światowym liderem w dziedzinie rozwoju i produkcji pomp wysokociśnieniowych i urządzeń do odzyskiwania energii. Posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji pomp do newralgicznych zastosowań i jest pionierem w rozwoju konstrukcji osiowych pomp tłokowych, wykorzystując wszystkie zalety pomp wyporowych do zastosowań wysokociśnieniowych.

Musimy jak najszybciej podjąć konkretne środki prawne umożliwiające wykorzystanie ciepła odpadowego w różnych sektorach, aby zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorstwa mogły cieszyć się niższymi kosztami korzystania z energii oraz abyśmy mogli przyspieszyć zieloną transformację. - przekonuje Kim Fausing, Prezydent i CEO w Danfoss.

W dalszym ciagu istnieją przeszkody w skutecznym i efektywnym wykorzystawaniu ciepła. Kluczowym jest, aby ustawodawstwo podatkowe sprzyjało wykorzystaniu ciepła odpadowego. Dzięki temu rozważone zostało wprowadzenie odpowiednich taryf sieciowych. Ponadto istotnym jest usunięcie barier administracyjnych, aby zachęcić użytkowników do przyłączania się do sieci ciepłowniczych, co spowoduje, że zakłady ciepłownicze będą bardziej skłonne do zwiększenia własnej efektywności. Ciepło odpadowe musi być traktowane jako źródło energii odnawialnej, a nie jako odpad, którego należy się pozbyć - podkreślają eksperci z Danfoss.

Ceremonia podpisania memorandum o partnerstwie odbyła się na stacji metra Stadion Narodowy, w obecności króla Fryderyka X podczas jego pierwszej wizyty zagranicznej, od czasu wstąpienia na tron Danii.

 

 

Źródło i zdjęcie:

www.danfoss.com/pl