1 lutego 2023 11:45 - Polska
Wydłużenie odległości z 500 na 700 metrów w ustawie wiatrakowej – opinia branży energetyki wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej opublikowało analizę, z której wynika, że przyjęta podczas obrad komisji poprawka w projekcie zwiększająca minimalną odległość do 700 metrów w dalszym ciągu blokuje rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Przyjęta poprawka dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych. Minimalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań nie obejmuje budynków gospodarczych czy rolniczych.

 

W miniony czwartek podczas obrad sejmowych komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przewodniczący komisji energii poseł Marek Suski dołożył poprawkę zmieniającą kluczowy zapis w tzw. ustawie wiatrakowej – nie minimum 500 a 700 metrów ma wynosić minimalna odległość wiatraka od budynków mieszkalnych. Jak wynika z analizy PSEW, które przeprowadzono na 30 projektach nowych farm wiatrowych, wydłużenie odległości spowoduje redukcję możliwej mocy zainstalowanej w wietrze o ok. 60-70% wobec tego, co mogłoby zostać zbudowane przy pozostawieniu w projekcie 500 m.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej pokazało analizy dla kilku gmin, które już miały plan stawiania farm wiatrowych. Na wskazanych projektach przy zmianie o 200 metrów możliwe będzie zainstalowanie jedynie 4 z 13 turbin, w innym planowanym miejscu 10 z 35 czy tez 5 z 11 w ostatnim przykładzie.  Zatem jak wynika z analiz jeśli ta minimalna odległość zostanie zwiększona, to projekty zostaną mocno okrojone.

Odejście od zasady 500 m oznacza istotne zmniejszenie możliwości inwestycyjnych w nowe źródła wiatrowe – każdy metr zwiększenia tej odległości to nieproporcjonalnie większe ograniczenie potencjalnych lokalizacji – to oznacza brak możliwości budowy silnego polskiego przemysłu, nowych, innowacyjnych miejsc pracy, a także oznacza dalsze uzależnienie polskiej energetyki od importu paliw.

 - powiedział Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

 

W najblizszą środę podczas posiedzenia plenarnego Sejmu ustawa wraz z przyjętą poprawką będzie poddana pod głosowanie. 

 

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (psew.pl)

Zdjęcie: 229689109  Energy © Yaroslaf  Dreamstime.com