12 maja 2023 12:11 - Polska
Wydarzenie brokerskie dot. projektów B+R z dziedziny transformacji energetycznej

30 i 31 maja odbędzie się międzynarodowe, bezpłatne wydarzenie brokerskie online dla firm i jednostek naukowych, działających w tematach związanych z transformacją energetyczną, które poszukują partnerów do finansowania prac badawczo-rozwojowych z programu Horyzont Europa.

Wydarzenie pod nazwą „New Energy Technology Mixer Horizon Europe 2023-2024 Matchmaking” jest skierowane głównie do firm i jednostek naukowych działających w obszarze technologii: OZE, biopaliw i e-paliw, sieci energetycznych i smart grids, magazynowania energii. Mogą się zgłosić również podmioty z innych branż, w których te technologie mają zastosowanie, a także ci, którzy dopiero mają pomysł na innowacyjną technologię i szukają finansowania oraz partnerów.

Wydarzenie ma formułę biznesową – organizatorzy zapewniają możliwość zorganizowania spotkań bilateralnych między zainteresowanymi podmiotami, którzy poszukiwaliby: możliwości finansowania projektów B+R; odpowiednich partnerów do projektu; partnerów, do dalszego rozwoju innowacyjnego pomysłu; zaangażowania w projekty badawcze czy konsorcjów projektowych.

Udział jest bezpłatny, konieczna jest jednak rejestracja.

Organizatorem jest Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, działający w Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Partnerem wydarzenia jest sieć Enterprise Europe Network (EEN), Uniwersytet Warszawski i Krajowy Punkt Kontaktowy programu Horyzont Europa – dział Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Więcej informacji na stronie: New Energy Technology Mixer - Horizon Europe 2023-2024 Matchmaking - Info (https://digital2022.b2match.io/) (PAP)

 

Źródło: Nauka w Polsce.pl