2 kwietnia 2021 12:50 - Świat, KlastER
[RAPORT] Wspólnoty energetyczne w wymiarze międzynarodowym – wnioski z analizy wybranych studiów przypadku

"Wspólnoty energetyczne w wymiarze międzynarodowym – wnioski z analizy wybranych studiów przypadku" to tytuł najnowszej publikacji zaprezentowanej na łamach strony internetowej projektu KlastER.

W raporcie przedstawiona została analiza wybranych studiów przypadku odnoszących się do poszczególnych typów energii odnawialnej: energii wiatrowej (farmy Druiber i duńska inicjatywa Tvindkraft) oraz energii słonecznej (systemy Sunrun z bateriami słonecznymi w Kalifornii oraz wspólnoty energetyczne w Minnesocie). Zaprezentowane zostały również studia przypadku dotyczące mikrosieci na przykładzie przemysłowej mikrosieci multi-RES ECO w Nawarze oraz wspólnoty energetycznej w klasztorze Iveron. Na podstawie wniosków z analizy przedstawione zostały rekomendacje dla Polski.

Autorami raportu są Łukasz Mamica i Jakub Głowacki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja liczy 12 stron.

Raport można znaleźć tutaj