30 listopada 2021 11:54 - Polska, KlastER
Wpływ programu Mój Prąd na polską gospodarkę - nowy komunikat z Projektu KlastER

Na łamach strony internetowej Projektu KlastER ukazał się pierwszy komunikat z cyklu Analizy AGH poświęcony programowi Mój Prąd. Przedstawia on wyniki badań ilościowych na temat zatrudnienia, produkcji i wartości dodanej, generowanych w kolejnych edycjach programu.

Jak czytamy we wnioskach publikacji, program Mój Prąd w ostatnich latach przyczynił się do powstania 37 tysięcy miejsc pracy, wzrostu produkcji krajowej o 12,1 miliarda złotych, wzrostu wartości dodanej (rozumianej jako wielkość produkcji krajowej po odliczeniu kosztów pośrednich) o 5,2 mld zł. Natomiast 1 złotówka dotacji w ramach programu przekładała się na 6,2 zł inwestycji.

Zachęcamy do lektury całego komunikatu.

 

Pobierz Komunikat 1/2021

 

Wszystkie komunikaty z cyklu Analizy AGH odnajdą Państwo tutaj.

 

Źródło: www.er.agh.edu.pl