30 października 2023 11:55 - Świat
World Energy Outlook 2023 - źródło analiz i prognoz w obszarze energetyki

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. IEA) opublikowała swoją sztandarową, coroczną publikację - World Energy Outlook 2023. WEO opisuje przewidywany system energetyczny w roku 2030, w którym czyste technologie będą odgrywać znacznie większą role niż obecnie. MAE podała w swoim raporcie, że tylko połowa magazynów energii potrzebnych do prawidłowego zintegrowania potencjalnych instalacji fotowoltaicznych na całym świecie do 2030 r. zostanie wdrożona w oparciu o obecną politykę. Publikacja stanowi obszerną bazę analiz, która może pomóc decydentom w dokonywaniu wyborów związanych z energią, aby transformacja energetyczna była szybka, bezpieczna i niedroga.

Źródło analiz i prognoz w świecie energetyki

World Energy Outlook 2023 zapewnia dogłębną analizę i strategiczne spostrzeżenia na temat każdego aspektu globalnego systemu energetycznego. Raport bada, w jaki sposób zmiany strukturalne w gospodarce i zużyciu energii wpływają na sposób, w jaki świat zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na energię. 

Porównano dwa scenariusze wdrożeń czystej energii: scenariusz określonych polityk (STEPS) oparty na bieżących politykach oraz scenariusz zerowych emisji netto do 2050 r. (NZE), który obejmuje polityki niezbędne do osiągnięcia zerowej emisji netto do tego roku.

WEO analizuje także, co musi się wydarzyć na konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju, aby zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C.

Znaczące zmiany do 2030

WEO 2023 wskazuje, że w roku 2030 na drogach będzie dziesięć razy więcej samochodów elektrycznych a OZE będą stanowić prawie połowę a nie jak obecnie około 30% światowego koszyka energii elektrycznej. Przejście na energię słoneczną będzie nieodwracalne i jak zakładają autorzy raportu fotowoltaika będzie wytwarzać więcej energii elektrycznej niż obecnie cały system elektroenergetyczny w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z obecnymi ustaleniami politycznymi, odnawialne źródła energii mają wnieść 80% nowych mocy wytwórczych energii do 2030 r., przy czym sama energia słoneczna będzie odpowiadać za ponad połowę tego rozwoju. Jednak, jak wynika z analizy WEO , scenariusz ten uwzględnia jedynie ułamek potencjału energii słonecznej . Do końca dekady światowa moc produkcyjna paneli fotowoltaicznych będzie wynosić ponad 1 200 gigawatów (GW) rocznie, ale przewiduje się, że w 2030 r. faktycznie uruchomiona zostanie jedynie 500 GW. Jeżeli świat miałby osiągnąć poziom wdrożenia wynoszącej 800 GW nowej mocy fotowoltaicznej do końca dekady, doprowadziłoby to do dalszego ograniczenia produkcji energii z węgla w Chinach w 2030 r. o dalsze 20% w porównaniu ze scenariuszem opartym na dzisiejszych ustaleniach politycznych.

Tegoroczny WEO przewiduje także trzykrotnie więcej inwestycji w nowe projekty offshore niż w nowe elektrownie oparte na paliwach konwencjonalnych. Udział paliw kopalnych w światowych dostawach energii, który od dziesięcioleci utrzymuje się na poziomie około 80%, spadnie do 73% do 2030 r., a globalna emisja dwutlenku węgla (CO2) związanego z energią osiągnie szczyt do 2025 r. Podkreślając przy tym, że perspektywa ta jest możliwa przy bieżącym ustawodawstwie polityk rządów na całym świecie. MAE podała w swoim raporcie, że tylko połowa magazynów energii potrzebnych do prawidłowego zintegrowania potencjalnych instalacji fotowoltaicznych na całym świecie do 2030 r. zostanie wdrożona w oparciu o obecną politykę.

Kluczowe filary w strategii globalnej

MAE w publikacji poddała także analizie, co musi się wydarzyć na konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju, aby utrzymać się w zasięgu celu wyznaczonego w porozumieniu paryskim, jakim jest ograniczenie wzrostu średnich temperatur na świecie do 1,5 °C.  Utrzymywany w obecnej sytuacji popyt na paliwa kopalne grozi nie tylko pogorszeniem skutków klimatycznych po roku rekordowych upałów, ale także podważeniem bezpieczeństwa systemu energetycznego, który został zbudowany z myślą o chłodniejszym świecie i mniej ekstremalnych zjawiskach pogodowych. WEO 2023 proponuje globalną strategię skierowania świata na właściwą drogę do 2030 r., która składa się z pięciu kluczowych filarów:

  • potrojenie globalnej mocy odnawialnej; 
  • podwojenie tempa poprawy efektywności energetycznej; 
  • ograniczenie emisji metanu z działalności związanej z paliwami kopalnymi o 75%; 
  • innowacyjne mechanizmy finansowania na dużą skalę w celu potrojenia inwestycji w czystą energię w gospodarkach wschodzących i rozwijających się; 
  • środki zapewniające uporządkowany spadek wykorzystania paliw kopalnych, w tym zaprzestanie wydawania nowych zezwoleń dla elektrowni węglowych bez obniżonych stawek

Zachęcamy do zapoznania z perspektywami rozwoju rynków energii w różnych obraszach świata w raporcie World Energy Outlook 2023

 

Zródło/Zdjęcie: https://www.iea.org/