23 marca 2023 14:06 - Polska
Wojciech Myślecki: Potrzebujemy konsensusu klasy politycznej, że rozwijamy nowoczesne formy energetyki

Potrzeba konsensusu politycznego i ciągłości w transformacji energetycznej – zauważa Wojciech Myślecki w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej. Ekspert zwraca również uwagę na potrzebę stabilizacji regulacyjnej w relacjach między energetyką rozproszoną a operatorami sieci. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią wystąpienia.

Podobnie jak przedmówcy, Wojciech Myślecki podkreślał w swojej wypowiedzi, że rozproszenie źródeł energii zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju w czasie kryzysów o charakterze wojennym. 

Energetyka rozproszona choćby ze względów na statystykę jest dużo bezpieczniejsza i bardziej odporna na wielkie kryzysy, szczególnie kryzysy o charakterze wojennym. Ponieważ trudno zniszczyć drobne, rozproszone układy, kryzys wojny niewątpliwie przyspieszy i podniesie do właściwej rangi wkład energetyki rozproszonej do bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa, które w tej chwili jest bardzo uzależnione od energetyki elektrycznej. Druga rzecz, że to przyspieszy proces autonomizacji obszarów objętych energetyką rozproszoną, czyli zdolność tworzenia lokalnych wysp w oparciu o struktury energetyki rozproszonej i sądzę, że wyjdziemy z kryzysu wojennego z wzmocnionym sektorem energetyki rozproszonej i z lepszym zrozumieniem tej energetyki – stwierdza Myślecki.

Wojciech Myślecki akcentował także potrzebę konsensusu politycznego wokół kierunku transformacji energetycznej w Polsce. Zauważył, że jest on kluczowy również dla stabilizacji relacji między operatorami sieci dystrybucyjnej a energetyką rozproszoną.

Pierwsza rzecz, musi być uzyskany konsensus klasy politycznej, że rozwijamy nowoczesne formy energetyki, w tym przede wszystkim energetykę rozproszoną, opartą o źródła odnawialne, źródła mieszczące się w głównym nurcie rozwoju energetyki europejskiej. Bo to jest ważne, żebyśmy zaakceptowali, że jesteśmy w głównym nurcie rozwoju energetyki europejskiej. Druga rzecz, to ustabilizowanie regulacyjne, ale też powiedziałbym trochę mentalne, relacji między rozproszoną energetyką a wielkimi i silnymi operatorami sieci średnich i niskich napięć. Od konsensusu w tym obszarze będą zależeć techniczne i systemowe możliwości rozwoju energetyki rozproszonej. A do tego wymagany jest, jak powiedziałem, konsensus polityczny, klasy politycznej, niezależnie od tego, jak się będą zmieniać rządy i stabilność regulacyjna – zauważa Myślecki.

 

Z pełną wypowiedzią Wojciecha Myśleckiego można zapoznać się poniżej.

 

 

dr inż. Wojciech Myślecki jest profesorem honorowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wykładowca w Studium Podyplomowym Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym w roku 1998 prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Tauron PE S.A., KGHM PM S.A., PSE S.A., PTE Generali S.A., Alior Bank S.A., Eko Energetyka S.A. oraz rad naukowych instytutów badawczych. Obecnie członek zarządu spółki doradczej Global Investment Corp. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej w w Ekoenergetyka - Polska S.A.

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.