20 czerwca 2023 17:20 - Polska
Więcej  ciepła ze spalin- Ekospalarnia Kraków

19 czerwca br. Krakowski Holding Komunalny (KHK S.A.), który jest operatorem Ekospalarni, ogłosił ukończenie instalacji odzysku ciepła ze spalin. Dzięki temu rozwiązaniu Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie wyprodukuje więcej energii cieplnej, nie zwiększając przy tym ilości spalanych odpadów. Rozwiązanie to zapewni mniejszą emisję CO2 do środowiska, niższą temperaturę spalin i znaczną oszczędność wody.

Efektywność i ekologia

Ekospalarnia Kraków, działająca od 2015 roku, spala tzw. resztkowe odpady komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie użyteczne surowce wtórne.

Dzięki nowej instalacji pozwalającej na wtórne wykorzystanie spalin pojawiła się możliwość odzyskania ciepła odpadowego, które dotychczas było uwalniane do atmosfery. Jak podaje KHK S.A. konwencjonalna elektrownia węglowa, by wyprodukować tyle energii, ile Ekospalarnia Kraków odzyskuje ze spalin, wyemitowałaby do atmosfery około 26 tys. ton CO2 rocznie. Ponadto instalacja pozwoli na redukcję zużycia wody z sieci wodociągowej o około 50 000 m3 w skali roku.

Średnie zapotrzebowanie domu jednorodzinnego wybudowanego z zachowaniem obecnych standardów cieplnych to 10 MWh na rok. Energia odzyskana ze spalin pozwoli na dodatkowe ogrzanie przez cały rok niemal 9 tysięcy takich domów – zaznaczył Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

Jak pracuje nowa instalacja?

Główny element systemu odzysku ciepła ze spalin stanowi dwustopniowy skruber zlokalizowany w hali wentylatorów krakowskiego zakładu. Pierwsza część skrubera nazywana schładzaczem służy do wstępnego kondycjonowania spalin. W tym momencie następuje wstępne ochłodzenie gorących spalin do temperatury ok. 70 stopni Celsjusza oraz usuwanie zanieczyszczeń. Następnie spaliny przechodzą do kondensera, gdzie następuje dalsze ochładzanie do temperatury około 45°C oraz kondensacja wilgoci ze spalin.  Proces ten odbywa się dzięki cyrkulacji cieczy roboczej pomiędzy zbiornikiem kondensera a wypełnieniem strukturalnym. Ciepło pozyskane w procesie kondensacji jest przekazywane poprzez płytowe wymienniki ciepła do systemu ciepłowniczego miasta Krakowa.

Głównym wykonawcą instalacji odzysku ciepła ze spalin w Ekospalarni była firma SEEN Technologie sp. z o.o.

 

Źródło:

krakow.pl/pl/ekospalarnia/

Zdjęcie:

krakow.pl/pl/ekospalarnia/