26 stycznia 2023 12:40 - Polska, KlastER
Wideorelacja z V Forum Energetyki Rozproszonej. Energetyka rozproszona wobec kryzysu

Zapraszamy do zapoznania się z wideorelacją z V Forum Energetyki Rozproszonej. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Głównym wątkiem debaty w trakcie V FER były perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej w realiach kryzysu energetycznego oraz Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku opublikowana jako jeden z rezultatów projektu KlastER.

 

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach V Forum byli zarówno politycy i przedstawiciele administracji odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, a także reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych i środowisk naukowych. 

W relacji z wydarzenia wypowiadają się m.in. przedstawiciele AGH, NCBJ oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, czyli podmiotów tworzących konsorcjum realizujące projekt KlastER. Na potencjał i wagę energetyki rozproszonej zwrócił uwagę prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie:

Wszystko wskazuje na to, że właśnie energetyka rozproszona, która może komponować się razem z głównymi źródłami energii, takimi jak energetyka jądrowa, jest najlepszym wyjściem. Temu służy kolejne, V Forum Energetyki, które odbywa się na terenie AGH - stwierdził prof. Lis.

Karol Wawrzyniak, reprezentujący Narodowe Centrum Badań Jądrowych podkreślił, że energetyka rozproszona zwiększa przewidywalność cen energii dla prosumentów.

To co energetyka rozproszona wnosi pozytywnego to to, że ja jako konsument, mogę zamienić tę niestabilność cen przyszłych, gdzie muszę płacić za energię coś, czego nie wiem, jeżeli chodzi o moją przyszłość, na przewidywalność cen w kontekście inwestycji. W związku z tym, mam pewną przewidywalność tego, ile mnie ta inwestycja kosztuje. Przyszłe koszty zmienne niepewne zamieniam sobie na w miarę pewne koszty stałe - mówił Wawrzyniak.

Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwracał uwagę na lokalność energetyki rozproszonej oraz jej rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego.

Energetyka Rozproszona daje szansę na po pierwsze źródła energii mniej podatne na ataki, to jest doświadczenie z Ukrainy. Po drugie, na źródła tańsze ze względu chociażby na ich lokalność, na brak konieczności przesyłu, produkcję energii na miejscu, ale też źródła, które są z natury rzeczy nie oparte o import surowców - wskazywał Kaźmierski.

W wideorelacji z V FER wypowiadają się także Ireneusz Zyska (Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE), Barbara Adamska (Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii), Andrzej Jeżewski (Energetyczny Klaster Oławski EKO), Maciej Chorowski (Politechnika Wrocławska), Ministerstwo Rozwoju i Technologii), Wojciech Myślecki (Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka - Polska S.A.), Bogdan Pilch (Dyrektor generalny w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska), Olgierd Dziekoński (Związek Województw RP), Grzegorz Wiśniewski (Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej), Barbara Worek (Uniwersytet Jagielloński), Jan Popczyk (Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050).

W kolejnych tygodniach będziemy publikować pełne wypowiedzi ekspertów na temat roli energetyki rozproszonej w trakcie kryzysu energetycznego oraz rozwiązań, które mogłyby wspierać jej rozwój.
 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów