21 kwietnia 2023 10:56 - Polska
W sobotę (22 kwietnia) rusza Mój Prąd 5.0

Uruchomiony zostanie kolejny nabór wniosków na dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd. Jego piąta edycja obejmuje też dodatkowe urządzenia takie jak kolektory ciepła, pompy ciepła oraz magazyny energii. Łącznie można uzyskać dofinansowanie wynoszące ponad 50 tys. zł.

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji programu o dofinansowanie mogą ubiegać się prosumenci rozliczający się w net-bilingu, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh. Przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych musi zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku. Ponadto wnioski mogą składać także beneficjenci poprzednich edycji, którzy będą chcieli zainwestować w dodatkowe instalacje m.in. pompy ciepła, magazyny ciepła, magazyny energii czy system zarządzania energią.
 

Wysokość dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0

Przewidziane kwoty dofinansowania do mikroinstalacji PV dla wnioskodawców, którzy po raz pierwszy korzystają z programu wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych; nie więcej niż 6 tys. zł i 7 tys. zł dla mikroinstalacja fotowoltaicznych z urządzeniami dodatkowymi. Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, a teraz przeszli na net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe, otrzymają bonus w wysokości 3 tys. zł za zmianę systemu rozliczeń.

Maksymalne kwoty dofinansowania dla pozostałych urządzeń kwoty (do 50% kosztów kwalifikowanych) prezezentują się następująco:

  • Magazyn ciepła: 5 tys. zł
  • Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28,5 tys. zł
  • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19,4 tys. zł
  • Pompa ciepła powietrze/woda: 12,6 tys. zł
  • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4,4 tys. zł
  • Magazyn energii elektrycznej: 16 tys. zł
  • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 tys. zł
  • Kolektory słoneczne C.W.U.: 3,5 tys. zł

Nabór wniosków potrwa do 22 grudnia 2023 roku. Budżet piątej edycji programu to 955 milionów zł.

Szczegółowe założenia i instrukcje składania wniosków są dostępne na stronie: mojprad.gov.pl

 

Źródło: mojprad.gov.pl

Zdjęcie: 13404335 © Manfredxy  Dreamstime.com