31 stycznia 2024 10:15 - Polska
W 2024 r. powstanie 100 stacji ładowania elektryków

Zużycie energii to nie tylko prąd i ciepło, ale też zasilanie transportu, obecnie głównie ropą i gazem ziemnym. Elektryfikacja transportu stanowi potężne wyzwanie dla systemu energetycznego. W grudniu 2023 roku, jak podaje raport PEVO Index, mieliśmy w Polsce zarejestrowanych całkowicie elektrycznych (BEV) 1 707 nowych samochodów osobowych. Budowę infrastruktury umożliwiającej rozwój elektromobilności objęły swoimi działaniami również Lasy Państwowe, w tym roku planują uruchomić 100 stacji ładowania samochodów elektrycznych.


W Polsce istnieje zapotrzebowanie na 10,7 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych do 2025 roku (wg. Raportu Savills "European EV Supercharging: the turning point). Obecnie najwięcej punktów ładowania funkcjonuje w Warszawie (590), Gdańsku (265) i Szczecinie (220). Lasy Państwowe realizują projekt rozwojowy „Las Energii” w ramach którego upowszechniane są odnawialne źródła energii, elektromobilność i racjonalne wykorzystanie energii. Projekt zakłada zainstalowanie 402 stacji ładowania oraz zwiększenie liczby pojazdów z napędem elektrycznym lub alternatywnym do ponad 120 szt do 2027 roku. Część stacji ładowania ma być udostępniona również dla użytkowników spoza Lasów. Dotychczas wybudowano 54 stacje. Na rok 2024 została podpisana umowa na budowę kolejnych 100 stacji, które po stworzeniu i wdrożeniu systemu do zarządzania siecią będą ogólnodostępne.

Projekt „Las Energii” ma przyczynić się do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w krajowym miksie energetycznym, poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zapewnienia samowystarczalności energetycznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Efekty projektu będą stanowić istotną wartość dodaną do podstawowej roli Lasów Państwowych, jaką jest zachowanie trwałości ekosystemów leśnych w Polsce.

Grunty Lasów Państwach , które nie mogą być zalesione, Lasy Państwowe planują wykorzystać pod budowę instalacji fotowoltaicznych o średnie mocy 1 MW. Większe tego typu tereny mogą udostępnić w formie dzierżawy inwestorom i producentom energii pod budowę farm fotowoltaicznych(...) Lasy Państwowe rozpoczęły też trzy pilotażowe inwestycje dotyczące budowy farm wiatrowych m.in w zielonej Górze i Szczecinie - powiedział w Sejmie Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska

Poza wspieraniem e-mobilności, produkcją energii z OZE w szczególności w instalacjach fotowoltaicznych, turbinach wiatrowych program „Las Energii” zawiera następujące zadania:

  • produkcja energii z OZE w instalacjach wykorzystujących zielony wodór wraz z budową magazynów energii oraz modernizacją infrastruktury przesyłowej znajdującej się na gruntach LP.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej LP poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania energią, w tym zakupów nośników energii – wspólnych dla kilkuset jednostek LP.
  • Współpraca inwestycyjna z krajowymi producentami energii oraz klastrami energetycznymi
  • Współpraca technologiczna z uczelniami wyższymi w zakresie badań i rozwoju: testowanie i wdrażanie innowacji z obszaru efektywności energetycznej i OZE.
  • Promocja i upowszechnianie wiedzy o korzyściach z energii produkowanej z OZE oraz oraz technologiach efektywnego wykorzystywania.

Planowany okres realizacji projektu "Las Energii" Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” przypada na lata 2021 – 2027 r.


Źródło:

pspa.com.pl
ckps.lasy.gov.pl
sejm.gov.pl/

Zdjęcie:
ckps.lasy.gov.pl