22 maja 2024 10:59 - Polska, Świat
Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła reformę rynku energii

Przyjęta we wtorek przez UE reforma rynku energii elektrycznej ma wzmocnić pozycję konsumentów i  zapewnić im bezpieczeństwo dostaw. Jednocześnie UE będzie stymulować rozwój wodoru i innych gazów zdekarbonizowanych aby torować drogę do bardziej stabilnego, przewidywalnego i zrównoważonego rynku energii odpornego na ewentualne kryzysy. Stabilniejsze ceny energii i mniejsza zależnością od cen paliw kopalnych to główne cele reformy.

 

Rynek odporny na kryzysy

Bruksela postanowiła, że należy tak zmienić unijny rynek energii, by w przyszłości móc sprawnie reagować na nieprzewidywalne wydarzenia jakimi są konflikty zbrojne czy inne kryzysy, które wpływają na zachwianie rynku energii. Reforma ma uzbroić UE w dodatkowe narzędzia pozwalające reagować na nagłe wzrosty cen energii. Komisja Europejska będzie mogła ogłosić kryzys energetyczny, co pozwoli krajom członkowskim na uruchomienie programów pomocowych.

Nowe ramy dla rynku gazu doprowadzą do powstania rynku wodoru, który będzie kluczowy dla ograniczenia emisji z przemysłu ciężkiego i transportu.

Dla konsumentów reformy będą oznaczać łatwiejszą zmianę dostawcy gazu, korzystanie ze skutecznych narzędzi porównywania cen oraz uzyskiwanie dokładnych, uczciwych i przejrzystych informacji rozliczeniowych. 

Przewidywalne koszty energii pomogą zachować większą konkurencyjność europejskim przedsiębiorstwom. M.in. polegać to będzie na promowaniu kontraktów długoterminowych z wytwórcami energii elektrycznej. Umowy różnicowe, jeden z typów takich kontraktów, zawierają cenę minimalną i maksymalną - gwarantują w ten sposób wytwórcom stabilność finansową, choć jednocześnie pozbawiają ich nadzwyczajnych zysków w przypadku wzrostu cen. Zgodnie z takim kontraktem, organ publiczny rekompensuje straty producentowi energii, jeśli ceny rynkowe spadną zbyt gwałtownie, ale pobiera od niego zysk, jeśli ceny przekroczą ustaloną cenę maksymalną.

 

Profity dla konsumentów

Podsumowując dzięki poważnym  reformom unijnych rynków energii elektrycznej i gazu konsumenci będą teraz mieli: 

  • większy  wybór umów  i  jaśniejsza informacja  przed podpisaniem umowy 
  • możliwość zablokowania bezpiecznych, długoterminowych cen  
  • w razie potrzeby kontrakty z dynamiczną ceną, aby wykorzystać zmienność cen do korzystania z energii elektrycznej, gdy jest ona tańsza 
  • zabezpieczenie przed brakiem prądu poprzez ustanawianie dostawców ostatniej instancji  
  • ochrona przed odłączeniem dla odbiorców wrażliwych społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu
  • więcej możliwości dzielenia się energią,  na przykład  najemcy będą mogli dzielić się nadwyżką energii słonecznej na dachu z sąsiadem 

Nowe regulacje wejdą w życie 20. dnia po publikacji i będą bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

 

Źródło: commission.europa.eu
Zdjęcie: Canva