19 czerwca 2021 14:06 - Polska, KlastER
Układy poligeneracyjne do produkcji energii. Nowa publikacja w zeszycie 4. "Energetyki Rozproszonej"

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu wchodzącego w skład Zeszytu 4. czasopisma "Energetyka Rozproszona". Wojciech Nowak omawia zastosowanie układów poligeneracyjnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

"Najpopularniejszym rozwiązaniem trójgeneracyjnym jest skojarzenie generatora energii elektrycznej, najczęściej silnika gazowego, z węzłem odbioru ciepła oraz z absorpcyjnym agregatem chłodniczym wykorzystującym do produkcji wody lodowej wodę gorącą. Rozwiązania tego typu odznaczają się wysoką efektywnością energetyczną, jak również doskonałą elastycznością pracy, bowiem w okresie letnim nadwyżka produkowanego ciepła wykorzystywana jest przez agregat absorpcyjny do produkcji chłodu, przez co znacznej redukcji ulega zapotrzebowanie na energię elektryczną na cele chłodnicze. W pracy zaprezentowano system do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu z dodatkową funkcją odsalania wody oraz oczyszczania ścieków. System pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej efektywności energetycznej dzięki racjonalnemu wykorzystaniu ciepła odpadowego generowanego przez silniki Diesla." - czytamy w abstrakcie.

Z całością artykułu można zapoznać się tutaj.