14 marca 2024 13:24 - Polska, Świat
UE przyjmuje dyrektywę – zeroemisyjność nowych budynków od 2030

Energooszczędne budynki kluczem do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, tak uznali posłowie w Stasburgu. 12 marca Parlament Europejski przyjął poprawioną wersję dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive), której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w sektorze budowlanym Unii Europejskiej. M.in. dotacje na samodzielne kotły na paliwa kopalne będą wycofane od 2025 r., ale zachęty finansowe dla hybrydowych systemów grzewczych będą kontynuowane.

 

Cele dla sektora budowlanego

Obecnie budynki odpowiadają za około 40 procent całkowitego zużycia energii w państwach członkowskich UE, co stanowi poważną przeszkodę w realizacji ambicji UE, by stać się neutralną dla klimatu do 2050 roku. Do 2050 roku sektor budowlany ma stać się neutralny dla klimatu - zakładają posłowie.

Dyrektywa nakłada obowiązek zerowej emisji w przypadku wszystkich nowych budynków do 2030 r., przy czym budynki użyteczności publicznej muszą spełnić wymogi do 2028 r. Ma też na celu poprawę wymiany informacji na temat charakterystyki energetycznej. Wprowadza ujednolicone w całej Unii klasy energetyczne, które mają być obowiązkowym elementem świadectw charakterystyki energetycznej budynków (litery od A do G).

EPBD stanowi również, że ponad połowa redukcji zapotrzebowania na energię powinna wynikać z remontu budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Państwa członkowskie będą musiały do 2030 roku wyremontować 16 proc. budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej, a do 2033 roku 26 proc. takich budynków. Ponadto nowelizacja zakłada, że kraje członkowskie powinny nie tylko wspierać część mieszkańców finansowo, ale także informacyjnie. Proponowane jest zapewnienie punktów doradztwa energetycznego, szczególnie dla bardziej narażonych na ubóstwo energetyczne mieszkańców. Gdzie będzie można uzyskać fachowe doradztwo od opcji technicznych poczynając po możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kolejno instalacje fotowoltaiczne będą musiały zostać wdrożone w budynkach publicznych i niemieszkalnych oraz we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych do 2030 r.

Kraje członkowskie muszą przedstawić strategie dekarbonizacji systemów grzewczych, mające na celu wyeliminowanie stosowania paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu do 2040 r.

Zgoda na odstępstwa od przepisów 

Nowelizacja zobowiązuje do wycofania pieców na węgiel i gaz. Dotacje na samodzielne kotły na paliwa kopalne będą wycofane od 2025 r., ale zachęty finansowe dla hybrydowych systemów grzewczych będą kontynuowane.

Przepisom nie będą podlegać budynki rolnicze, zabytkowe, budynki tymczasowe, kościoły a także budynki chronione ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne.

 

 

Źródło:

www.europarl.europa.eu