7 marca 2023 13:03 - Polska, Świat
TotalEnergies wchodzi na polski rynek biogazu

Francuski koncern TotalEnergies ogłosił przejęcie Polskiej Grupy Biogazowej (PGB), czołowego producenta biogazu w Polsce. Inwestycją w PGB TotalEnergies zwiększył swoje moce wytwórcze biogazu do 1,1 TWh. Biogaz prognozowany jest jako jedno z istotnych źródeł energii w nadchodzących latach, który może pomóc w dekarbonizacji sektora przemysłu i transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2.

TotalEnergies i biogaz

Historia TotalEnergies sięga roku 1924, w którym to firma została powołana. Początkowo działalność firmy koncentrowała się wokół ropy naftowej i gazu. Dziś nadal koncentruje się w sektorze energetycznym zajmując się  wydobyciem i przetwórstwem w zakresie przemysłu naftowego i gazowego, ale także prężnie rozwija się w sektorach energii odnawialnej, wytwarzania energii i neutralności węglowej. Biogaz jest jednym z głównych obszarów rozwoju francuskiego koncernu.

Zaangażowanie TotalEnergies w promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym

W ostatnim czasie firma oddała do użytku największą francuska jednostkę produkującą biogaz - BioBearn. Biogazowonia w Mourenx, w południowo-zachodniej Francji, charakteryzuję się maksymalna wydajnością 160 GWh, jak podaje producent odpowiada to średniemu rocznemu zapotrzebowaniu 32 000 osób i obejmuje wszystkie zastosowania gazu ziemnego. W obiegu zamkniętym BioBearn przekształci 220 000 ton odpadów organicznych, pozostałości z lokalnej działalności rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego. Poferment z biogazowni, w prognozowanej ilości 200 000 ton rocznie będzie opryskiwany na polach uprawnych w promieniu 50 km od jednostki, oszczędzając prawie 5 ton nawozów chemicznych.

TotalEnergies postawiło sobie za cel produkcję biogazu na poziomie 2 TWh/rok do 2025 r. i ponad 20 TWh/rok na całym świecie do 2030 r.

Polska Grupa Biogazowa

Działalność Polskiej Grupy Biogazowej, powstałej  w 2007 roku, koncentruje się na produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego oraz na świadczeniu usług związanych z sektorem energii odnawialnej. Grupa zajmuje się m.in. suszeniem drewna, odbiorem biomasy i zarządzaniem biogazownią. Od roku 2021 zajmuje się również produkcją energii z farm fotowoltaicznych. PGB posiada 18 elektrociepłowni na biogaz i 4 farmy fotowoltaiczne. Obecnie w trakcie realizacji są kolejne projekty inwestycyjne w zakresie budowy elektrociepłowni na biogaz i farm fotowoltaicznych.

 

Źródło:

polskagrupabiogazowa.pl/aktualnosci/totalenergies-inwestuje-w-polsce

totalenergies.com/

Zdjęcie:

biogazownia w Wysoczce/ polskagrupabiogazowa.pl