11 stycznia 2024 10:34 - Polska
W Polsce przybywa biogazowni

W województwie wielkopolskim powstają kolejne biogazownie Polskiej Grupy Biogazowej (PGB). Jak wskazują eksperci Polska dysponuje dużym potencjałem produkcji biogazu, czwartym wśród państw członkowskich Unii. Choć zapowiadane i realizowane są kolejne inwestycje na rynku biogazu, to sektor niepozbawiony jest barier do jego dynamiczniejszego rozwoju co podkreślał, podczas I Kongresu Energetyki Rozproszonej, Artur Nizioł z Biogas System.

 

PGB rusza z budową swojej dziewiętnastej biogazowni w Polsce


Pracę nad budową dziewiętnastej biogazowni PGB rozpoczęto końcem ubiegłego roku w wielkopolskiej Półwsi. Planowana jest kogeneracyjna jednostka o mocy 1 megawata (MW), której uruchomienie zaplanowano na czwarty kwartał 2024 r. Umożliwi to wprowadzenie kolejnych ilości odnawialnej energii do krajowej sieci energetycznej. Każdego roku będzie produkowała ponad 8,3 GWh energii elektrycznej i niemal 8 GWhth ciepła. PGB zapowiedziało także budowę kolejnej biogazowni w Wielkopolsce, w miejscowości Bagdad.

 

Z dumą przyczyniamy się do transformacji energetycznej w Polsce poprzez stały rozwój energetyki biogazowej opartej na lokalnie wytwarzanym odnawialnym paliwie umożliwiającym niskoemisyjną produkcję energii elektrycznej. PGB realizuje także cele UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej.
Dzięki przejęciu PGB, uruchomieniu biogazowni w Gołoszycach i dzisiejszej inauguracji projektu w Półwsi rok 2023 zapowiada się przełomowo dla TotalEnergies w Polsce. Chcemy nie tylko utrzymać tę dynamikę, lecz również zwiększyć aktywność w dziedzinie biogazu w kraju, umożliwiając dekarbonizację zużycia energii wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Celem TotalEnergies na rok 2030 jest osiągnięcie łącznej mocy produkcyjnej brutto na poziomie 20 TWh ekwiwalentu biometanu i udziału kapitałowego w produkcji (equity production) rzędu 10 TWh
– oznajmił Olivier GuerriniWiceprezes ds. Biogazu w TotalEnergies i Przewodniczący Rady Nadzorczej PGB.

Polska Grupa Biogazowa została przejęta przez TotalEnergies w marcu 2023 r. PGB jest właścicielem i operatorem osiemnastu biogazowni o łącznej mocy 19 MW. Grupa obecnie projektuje kilkanaście nowych inwestycji. Według naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nasz kraj może produkować około 8 mld m3 biometanu rocznie.

 

Bariery w sektorze biogazu 


Choć w kraju powstają kolejne niezależne pogodowo źródła energii to należy zaznaczyć, że istotny problem dla rozwoju tej branży stanowi bardzo długi czas przeprowadzania procedury uzyskania stosownych pozwoleń oraz akceptowalność społeczna tego typu inwestycji. O czym w panelu Jak budować rynek dla lokalnych inicjatyw energetycznych? mówił Artur Nizioł, przewodniczący rady nadzorczej Biogas System, podczas I Kongresu Energetyki Rozproszonej. Ocena rynku biogazowni z perspektywy inwestora w poniższym filmie.

 

We wrześniu 2023 r. weszła w życie specustawa o biogazowniach rolniczych, mająca na celu rozwój tego sektora i umożliwienie mu w większym stopniu wykorzystania biogazu do produkcji energii na obszarach wiejskich. Ustawa zakłada skrócenie procesu inwestycyjnego i znaczące ułatwienia dla budowy biogazowni rolniczych, w tym m.in. uproszczenia w wydawaniu decyzji dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz przyłączania do sieci.


Biogaz jest stabilnym źródłem energii elektrycznej i ciepła, niskoemisyjnym, ekologicznym, odnawialnym, pracującym przez 365 dni w roku. Jednak, to niezależne pogodowe źródło ma jedną istotną wadę jest nią kwestia kosztów produkcji. Specjaliści szacują ok. 30 mln zł za 1 MW instalacji. W porównaniu z innymi źródłami odnawialnymi, np. w przypadku fotowoltaiki to jest ok. 2 mln zł za 1 MW, a jeżeli mówimy o wiatrakach – ok. 5 mln zł za 1 MW. Aby sektor biogazu nabrał rozpędu niezbędne jest także wsparcie finansowe.

 

Źródło:
polskagrupabiogazowa.pl

Zdjęcie:
freepik.com