13 października 2023 12:47
Suwerenność energetyczna w polityce europejskiej i krajowej

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Suwerenność energetyczna w polityce europejskiej i krajowej" autorstwa dr. hab. inż. Stanisława Tokarskiego. Tekst ukazał się na łamach 9. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. wzbudziła potrzebę redefinicji bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej zarówno Unii Europejskiej jako wspólnoty, jak i poszczególnych jej członków. Użycie surowców energetycznych jako broni oznacza, że energia nie może być traktowana wyłącznie jako towar podlegający regułom rynkowym, ale staje się atrybutem suwerenności wspólnoty. W artykule dokonano przeglądu regulacji unijnych 
i krajowych w obszarze energii, w kontekście wydarzeń od ogłoszenia Zielonego Ładu do początku 2023 r. Przeprowadzono analizę i próbę odpowiedzi na pytanie, czy i pod jakimi warunkami UE może być suwerenna energetycznie." - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.