13 stycznia 2023 12:06 - Polska, KlastER
Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku już dostępna

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. Dokument to rezultat prac w ramach projektu Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER). 

W nowej zakładce portalu poświęconej Strategii odnajdą Państwo dokument w postaci PDF, linki prowadzące do artykułów na temat Strategii opublikowanych w 8. numerze czasopisma „Energetyka Rozproszona” oraz formularz do zgłaszania uwag. Przesłane komentarze będą uwzględniane w cyklicznej aktualizacji zapisów Strategii.
 

 

 Pobierz PDF   

 

Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku (SER2040) zawiera rekomendacje działań niezbędnych do podjęcia w obszarze energetyki rozproszonej, które wspierałyby realizację Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) – dokumentu wyznaczającego ramy krajowej transformacji energetycznej.

 

Przejdź do zakładki "Strategia"