26 lipca 2021 12:40 - Polska
Spółdzielnie energetyczne w miastach i z możliwością odsprzedaży energii? Senat proponuje zmiany w ustawie o OZE

23 lipca Senat RP zadecydował o przekazaniu do Sejmu projektu ustawy, który zmienia zapisy na temat spółdzielni energetycznych obowiązujące w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Proponowane zmiany znoszą niektóre ograniczenia w tworzeniu spółdzielni, umożliwiając m.in. ich prowadzenie również w gminach miejskich.

Projekt ustawy uchyla ustępy ustawy o OZE związane z ograniczeniem funkcjonowania spółdzielni energetycznych wyłącznie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą (art 38e, ust. 1, pkt 1.). Jeśli zmiana weszłaby w życie spółdzielnie mogłyby więc powstawać również w gminach miejskich. 

Proponowany przez Senat projekt znosiłby także ograniczenia liczebności członków spółdzielni. Aktualnie nie może ona przekroczyć 1 tys.

Bez limitów wytwarzania energii, biogazu lub ciepła...

Kolejna zmiana przedłożona w ustawie znosi obowiązek tego, aby moc zainstalowana instalacji oze w ramach spółdzielni energetycznej zapewniała pokrycie co najmniej 70% potrzeb własnych spółdzielni i jej członków, gdy przedmiotem działalności spółdzielni jest wytwarzanie energii.

Projekt uchwały znosi też inne limity ograniczające spółdzielnie, w tym na wytwarzanie ciepła (aktualnie łączna moc nie może przekraczać 30 MW) oraz biogazu (aktualnie roczna wydajność instalacji nie może przekraczać 40 mln metrów sześciennych).

Spółdzielnie z możliwością magazynowania i sprzedaży energii?

W projekcie ustawy zmieniona jest także aktualna definicja spółdzielni energetycznej z ustawy o OZE. W nowym brzmieniu ustawa pozwalałaby spółdzielniom nie tylko na wytwarzanie energii wyłącznie na potrzeby spółdzielni (lub oddawanie jej do sieci), ale również na magazynowanie i sprzedaż energii elektrycznej, biogazu lub ciepła, o ile obrót tymi dobrami nie będzie stanowił głównej działalności gospodarczej ani zawodowej spółdzielni.

Skutkiem tego zapisu ma być zwiększenie opłacalności prowadzenia spółdzielni, wzorem podobnych podmiotów w Europie. Wprowadzenie tej zmiany autorzy tłumaczą również zobowiązaniami wynikającymi z dyrektyw unijnych.

Opisywany projekt zmian w ustawie OZE to inicjatywa Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu. Uzyskała ona poparcie większości senatorów w związku z czym zostąła przekazana do dalszych prac ustawodawczych w sejmie RP.

Z przekazanym do sejmu projektem można zapoznać się tutaj

Źródło: www.senat.gov.pl

Zdjęcie: 131040242 / Pv City © Wichien Tepsuttinun | Dreamstime.com