6 października 2023 12:04 - Polska
Ścieżki transformacji polskiej energetyki

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Ścieżki transformacji polskiej energetyki" autorstwa prof. dr. hab. inż. Wojciecha Suwały, dr. hab. inż. Artura Wyrwy oraz dr. hab. inż. Stanisława Tokarskiego. Tekst ukazał się na łamach 9. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"W artykule omówiono cztery ścieżki transformacji krajowego systemu elektroenergetycznego prowadzące do obniżenia emisji COdo poziomu 10 mln ton w 2050 r., zróżnicowane pod względem roli, jaką odgrywają w nich wybrane technologie energetyczne. Zostały one opracowane za pomocą modeli TIMES-PL oraz MEDUSA, w których optymalizowano rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego pod kątem najniższych kosztów osiągnięcia celu dekarbonizacji. Z przedstawionych w artykule badań wynika, że zapewnienie ciągłości dostaw energii, która w przyszłości będzie wytwarzana przede wszystkim ze źródeł odnawialnych, wymaga znaczącego udziału źródeł sterowalnych (jądrowych lub klasycznych, wyposażonych w systemy sekwestracji dwutlenku węgla) oraz magazynów energii" - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.