15 kwietnia 2022 17:53 - Polska
Ruszyły dofinansowania do fotowoltaiki, magazynów ciepła i energii w ramach programu Mój prąd 4.0

15 kwietnia o godzinie 12:00 został otwarty nabór do czwartej edycji programu "Mój prąd". Najnowsza edycja programu skupia się na dofinansowaniach do inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii elektrycznej lub ciepła.

Jak czytamy na stronie programu: "Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing".

Wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2kW do 10kW. Instalacje te muszą służyć potrzebom istniejących budynków mieszkalnych. Program nie pozwala jednak na zwiększanie mocy istniejących instalacji. Dofinansowanie dla nowych mikroinstalacji PV wynosi:

  • nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla wnioskodawców rozliczających się w systemie net-billing (wniosek o przyłączenie po 31 marca 2022) oraz dla rozliczających się w systemie net-metering, którzy nie skorzystali wcześniej z dofinansowania do instalacji PV (pod warunkiem przejścia na system net-billing);
    • nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku wymienionych wyżej wnioskodawców, którzy dokupią do swojej nowej instalacji PV magazyn ciepła, energii lub system zarządzania energią HEMS/EMS;
  • nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla wnioskodawców rozliczających się w systemie net-metering, którzy korzystali już z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (pod warunkiem przejścia prosumenta na system net-billing i zakupu do instalacji magazynu ciepła, magazynu energii elektrycznej lub systemu zarządzania energią HEMS/EMS):

Dofinansowanie do zakupu magazynów energii, ciepła i systemów HEMS/EMS

Drugim rodzajem dotowanych inwestycji jest zakup i montaż magazynów ciepła (m.in buforów ciepła zasilanych przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny) oraz zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh. Dofinansowanie w tych obszarach jest jednakowe dla wnioskodawców rozliczających się w ramach net-billing i net-metering. Wynosi ono nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku zakupu magazynów ciepła i nie więcej niż 7,5 tys. złotych w przypadku magazynów energii elektrycznej.

Dofinansowanie w ramach 4-tej edycji "Mój prąd" obejmuje także zakup i montaż systemów do zarządzania energią HEMS/EMS. Urządzenia te pozwalają prosumentom efektywnie zarządzać wygenerowaną i przetrzymywaną w magazynach energią. Wnioskodawcy mogą liczyć w tym zakresie na dofinansowanie nie większe niż 3 tys. zł (pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub ciepła).

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej: www.mojprad.gov.pl/

 

Źródło: https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv 

Zdjęcie: 159696373 © Sebastian Czapnik | Dreamstime.com


Polecamy
Najbliższe wydarzenie
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

5 lipca 2022 10:00

Dołącz do wydarzenia
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Mapa społeczności energetycznych
Sprawdź lokalizację
Zobacz materiały z wydarzeń
Śledź nasze relacje
Zadaj pytanie ekspertowi
Rozwiejemy Twoje wątpliwości