14 maja 2021 20:08 - Świat, KlastER
[RAPORT] Rozwój energetyki rozproszonej w Szwecji

Na łamach strony internetowej projektu KlastER pojawiła się kolejna publikacja opracowana w ramach projektu KlastER: "Rozwój energetyki rozproszonej w Szwecji – praktyczna implementacja zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o lokalne zasoby i klastry energetyczne".

W tekście przedstawiano drogę do niezależności energetycznej, jaką przebywa właśnie Szwecja – kraj o srogim klimacie i rygorystycznym prawie ekologicznym, wysokiej stopie życiowej i bez własnych paliw kopalnych. Opis uwzględnia zagadnienie zrównoważonego rozwoju jako szansy na drastyczne zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych Ziemi przy utrzymaniu dotychczasowego standardu życia społeczeństwa. W transformacji energetycznej Szwecji ogromną rolę odgrywa energia uzyskiwana z różnego rodzaju paliw lokalnych i niekopalnych (często traktowanych jako odpady). Dokument podkreśla, jak ważna jest współpraca polityczna ponad podziałami, podporządkowana spójnej strategii energetycznej kraju w perspektywie długofalowej.

Autorem tekstu jest Józef Netorowicz, członek Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej. Publikacja liczy 10 stron.

Raport można znaleźć tutaj