4 grudnia 2020 18:09 - Świat, KlastER
[RAPORT] Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną w Wielkiej Brytanii

Na łamach strony internetowej projektu KlastER opublikowano dziś kolejny raport z zagranicznych rynków energii. Raport dotyczy rozwiązań wspierających energetykę rozproszoną w Wielkiej Brytanii. 

Sektor energetyczny w Wielkiej Brytanii, mimo że przechodzi obecnie istotną transformację, wciąż w dużej mierze uzależniony jest od paliw kopalnych (głównie gazu ziemnego i produktów naftowych). Najbardziej dynamiczny rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach nastąpił w sektorze elektroenergetyki. Regulacje i systemy wsparcia odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku i w ostatnich latach są ukierunkowane na ograniczenie emisji poprzez promocję niskoemisyjnych źródeł energii. Zmiany wprowadzane są z uwzględnieniem kosztów energii dla odbiorców końcowych i bezpieczeństwa dostaw energii. W zakresie źródeł rozproszonych systemy wsparcia nakierowane są na umożliwienie działania instalacji na bardziej rynkowych warunkach (zmiana wsparcia z FiT na SEG i z RO na CfD) i z mniejszym wsparciem finansowym obciążającym odbiorców końcowych, ze względu na duże koszty wygenerowane z wcześniejszych systemów wsparcia.

Raport na temat Wielkiej Brytanii został opublikowany w ramach cyklu raportów pt. „Energetyka rozproszona na świecie: modele funkcjonowania, regulacje, systemy wsparcia, wnioski dla Polski”, którego przedmiotem jest identyfikacja oraz krytyczna analiza modeli rozwoju energetyki rozproszonej w Anglii, Danii, Francji i w Stanach Zjednoczonych, a także możliwych form współpracy interesariuszy w tym obszarze, w celu znalezienia rozwiązań (głównie dla energetyki obywatelskiej), które funkcjonują w danych krajach, na potrzeby opracowania strategii rozwoju energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce, w oparciu o analizy ekonomiczne, prawne i organizacyjne.

Autorem raportu jest Robert Mizieliński. Publikacja liczy 40 stron. 

Raport można znaleźć tutaj.