16 kwietnia 2021 18:35 - Świat, KlastER
[RAPORT] Zagraniczne rozwiązania prawno-organizacyjne dla lokalnych wspólnot energetycznych

"Istota i dobre praktyki zagraniczne w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych lokalnych wspólnot energetycznych" to tytuł najnowszej publikacji zaprezentowanej na łamach strony internetowej projektu KlastER.

Raport składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej ukazano istotę lokalnych wspólnot energetycznych, odwołując do społecznego podejścia do innowacji oraz rozumienia instytucji. Następnie podjęto problematykę prawnych podstaw funkcjonowania takich inicjatyw w odwołaniu do stosownej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2018 r. Dalej przedstawiono modele funkcjonowania i wsparcia wspólnot energetycznych, by w ostatniej części skupić się na rozwiązaniach prawno-organizacyjnych poprzez prezentację przykładów farmy wiatrowej w Middlegrunde (Dania) oraz zakładu kogeneracyjnego w Jühnde (Niemcy).

Autorem raportu jest Piotr Kopyciński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja liczy 12 stron.

Raport można znaleźć tutaj