22 grudnia 2022 11:56 - Polska, KlastER
Relacja z 2. sesji V Forum Energetyki Rozproszonej: "Strategia rozwoju energetyki rozproszonej"

Zapraszamy do zapoznania się z relacją i nagraniem wideo z drugiej sesji V Forum Energetyki Rozproszonej zatytułowanej "Strategia rozwoju energetyki rozproszonej".

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Poniżej prezentujemy wstęp do relacji tekstowej oraz nagranie wideo z 2. sesji tego wydarzenia:

Moderujący debatę Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRIT), podkreślił na wstępie, że Strategia Rozwoju Energetyki Rozproszonej w Polsce do 2040 roku (dalej Strategia…) nie jest obecnie projektem rządowym, a jedynie propozycją środowiska energetyki rozproszonej (dalej ER) wypracowaną w ramach projektu KlastER. Dokument ma być rozwijany także po zakończeniu programu Gospostrateg. Propozycja zostanie przekazana interesariuszom i decydentom sektora energetycznego, w tym Ministerstwu Klimatu i Środowiska (MKiŚ), dzięki czemu będzie stanowić wkład do aktualizacji rządowych dokumentów strategicznych, w szczególności Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (dalej PEP2040)... Czytaj dalej
 

Link do fotorelacji