31 stycznia 2024 12:01 - Polska
Relacja z I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej

26 września 2023 r., w ramach I Kongresu Energetyki Rozproszonej, w obiektach Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (Centrum Informatyki, aula A-1), odbyła się I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER). Zapraszamy do zapoznania się z relacją tekstową i zdjęciową z obrad dotyczących najważniejszych aspektów szeroko pojętej transformacji energetycznej (TE) i energetyki rozproszonej (ER) w kontekście technicznym i naukowo-badawczym.

 

I KNER zorganizowana została przez osiem wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Wiertnictwa Nafty i Gazu; Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami; Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Energetyki i Paliw oraz Matematyki Stosowanej. O randze wydarzenia i jego doniosłości dla rozwijania i popularyzowania wiedzy na temat ER świadczy patronat honorowy dwóch jednostek Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Elektrotechniki PAN oraz Komitetu Problemów Energetyki PAN.

W konferencji wzięło udział 110 uczestników, którzy nadesłali 64 prace. 46 referatów przedstawiono w 9 sesjach tematycznych, zaś nad 18 prezentacjami dyskutowano w ramach sesji posterowej.

---

! Do 30 marca br. trwa Call For Papers na II Konferencję Naukową Energetyki Rozproszonej, która odbędzie się w ramach II Kongresu ER, 26 czerwca, w obiektach AGH w Krakowie. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://kner2024.agh.edu.pl oraz w broszurze informacyjnej.

---

Czytaj dalej

Fotorelacja

 

 


Fot. Mateusz Wójtów


Fot. Mateusz Wójtów