24 stycznia 2023 11:13 - Polska, KlastER
Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce" autorstwa dr. Michała Będkowskiego-Kozioła. Tekst ukazał się na łamach 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest analiza prawnych uwarunkowań budowy linii bezpośrednich na gruncie prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej, w tym ocena projektowanych regulacji w tym zakresie przedstawionych w zmodyfikowanym Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu RCL UC74 w wersji z dnia 17 września 2022 r.). Punktem wyjścia i podstawą podjętych rozważań są wnioski płynące ze Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku opracowanej w ramach projektu pt. „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”, w której jako jedno z istotnych działań służących promowaniu rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce wskazano wdrożenie przepisów ułatwiających realizację linii bezpośrednich." - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.

Tematem przewodnim 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozprosozna" jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku.

 

Zdjęcie:
30669015 © Filmfoto  Dreamstime.com
120927385 © Elantsev  Dreamstime.com