18 grudnia 2020 19:32 - Świat, KlastER
[RAPORT] Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną we Francji

Na stronie internetowej projektu KlastER zaprezentowano dziś kolejny raport z zagranicznych rynków energii. Raport dotyczy rozwiązań wspierających energetykę rozproszoną we Francji. 

We Francji rozwój energetyki zdecentralizowanej, w połączeniu z energią odnawialną, zachodzi (podobnie jak w Polsce) w otoczeniu wysoce scentralizowanego system energetycznego, opartego na dominującym źródle energii – w tym przypadku energii jądrowej. Raport przedstawia rozwój energii odnawialnej we Francji w ujęciu historycznym, omawia tamtejsze inicjatywy legislacyjne oraz zastosowane tam z dobrym skutkiem mechanizmy wsparcia – zwłaszcza te, które zachęciły obywateli do uczestnictwa, a tym samym do zaakceptowania projektów. Zaprezentowane w opracowaniu modele funkcjonowania Energie Partagée oraz mechanizmu premii partycypacyjnej mogą znaleźć zastosowanie również w realiach Polski. 

Publikacja to element cyklu raportów pt. „Energetyka rozproszona na świecie: modele funkcjonowania, regulacje, systemy wsparcia, wnioski dla Polski”, którego przedmiotem jest identyfikacja oraz krytyczna analiza modeli rozwoju energetyki rozproszonej w Anglii, Danii, Francji i w Stanach Zjednoczonych, a także możliwych form współpracy interesariuszy w tym obszarze, w celu znalezienia rozwiązań (głównie dla energetyki obywatelskiej), które funkcjonują w danych krajach, na potrzeby opracowania strategii rozwoju energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce, w oparciu o analizy ekonomiczne, prawne i organizacyjne.

Autorem raportu jest Rober Mizieliński. Publikacja liczy 44 strony. 

Raport można znaleźć tutaj.