18 sierpnia 2021 13:14 - Polska
OSD mają za mało czasu na rozbudowę sieci przy skali rozwoju mikroinstalacji

Rozwój sieci dystrybucji pod kątem mikroinstalacji, spójny system monitorowania i fundusze unijne  tego między innymi potrzebuje polski system elektroenergetyczny  piszą członkowie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w raporcie podsumowującym 2020 rok.

W grudniu 2020 roku łączna liczba instalacji przyłączonych przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego wyniosła ponad 457 tysięcy, a ich łączna moc zainstalowana nieco ponad 3 gigawaty - pisze w raporcie Konrad Pachucki, specjalista ds. technicznych PTPiREE.

Pachucki zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia regulacji, które pozwolą OSD lepiej kontrolować przyrost mikroinstalacji. Tak, aby nie zagrażały one stabilności systemu i ciągłości zasilania. Obecnie OSD musi przyłączyć instalację w 30 dni od jej zgłoszenia. Jak wskazuje Pachucki, to czas za krótki, aby zaplanować i przeprowadzić rozbudowę sieci w regionie.

"Rozwój mikroinstalacji powinien być wdrażany równolegle z rozwojem mechanizmów - zarówno po stronie sprzedawców energii, jak i OSD - które powinny zachęcać do wykorzystania energii wprowadzanej do sieci w miejscu jej wytworzenia" - podkreśla Pachucki.

Powstaje Centralny System Informacji o Rynku Energii

W kontroli i monitorowaniu systemu elektroenergetycznego może pomóc powstający Centralny System Informacji o Rynku Energii. W raporcie PTPiRE szerzej pisze o nim Prezes URE Rafał Gawin. Będzie on czerpał dane o zużyciu i produkcji energii z liczników umożliwiających zdalny odczyt.

Inteligentne opomiarowanie ma pozwolić na wprowadzenie np. taryf dynamicznych. Warto pamiętać, że OSD zostały ustawowo zobowiązane do wymiany liczników na te z odczytem zdalnym, które do 2028 roku mają stanowić co najmniej 80% wszystkich urządzeń.

Fundusze unijne wspomagają transformację energetyczną

Rozwój i modernizacja sieci (w tym linii wysokiego i niskiego napięcia) nie obędzie się jednak bez finansowania z funduszy europejskich - zauważa Magdalena Kuczyńska z Enea Operator Sp. Z o.o.. Zasoby spółek energetycznych na nowe inwestycje są bowiem ograniczone.

Dotacje w 2020 roku szły w miliardy złotych, dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (1,6 mld zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) czy największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (łącznie 1 mld na realizację 116 projektów).

Finansowanie w ramach polityki spójności w latach 2021-2027 może jeszcze się zwiększyć, w związku z unijnymi ramami zarządzania klimatem i energią do 2030 roku.

---

PTPiREE, to stowarzyszenie zrzeszające polskie spółki i pracowników związanych z sektorem energetycznym. W raporcie wypowiedzieli się członkowie i osoby decyzyjne w stowarzyszeniu. Publikacja to również podsumowanie ubiegłorocznej działalności spółek elektroenergetycznych, zrzeszonych w PTPiREE.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

 

Źródło: http://raport.ptpiree.pl/

Zdjęcie: 210927543 / Energetic © Libor Palacek | Dreamstime.com