7 grudnia 2021 14:42 - Polska, KlastER
[RAPORT] Planowanie pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach energetyki rozproszonej

Na łamach strony internetowej Projektu KlastER opublikowano streszczenie pracy doktorskiej pt. "Planowanie pracy systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem rozproszonych zasobów generacji, redukcji odbioru oraz magazynowania energii elektrycznej".

Celem streszczanej rozprawy jest zademonstrowanie nowej metody planowania pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach dużej penetracji systemów dystrybucyjnych przez rozproszone zasoby energii elektrycznej, tj. przez instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, magazyny energii elektrycznej, aktywnych odbiorców oraz źródła energii elektrycznej zasilanie (bio)paliwami. Metoda ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zmiennej pracy rozproszonych zasobów energii elektrycznej na warunki pracy konwencjonalnych elektrowni, w tym zmniejszenie liczby ich rozruchów oraz zmniejszenie intensywności zmiany ich mocy wyjściowych. Osiągnięcie tego celu umożliwi zwiększenie niezawodności pracy elektrowni konwencjonalnych, które do czasu wynalezienia efektywnej ekonomicznie technologii wielkoskalowego magazynowania energii elektrycznej będą stanowić podstawę niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców energii elektrycznej - czytamy we wprowadzeniu do dokumentu raportu.

Autorem rozprawy jest mgr inż. Rafał Dzikowski. 

Publikacja liczy 20 stron. Z jej całością można zapoznać się TUTAJ.

 

Zdjęcie: 6576141 / Energy System © Jakub Jirsák | Dreamstime.com