9 grudnia 2022 14:27 - Polska, KlastER
[Raport] "Piknik Odnawialnych Źródeł Energii. Badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich

Na łamach strony internetowej Projektu KlastER opublikowano raport pt. "Piknik Odnawialnych Źródeł Energii. Badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich".

Wydarzenie Piknik Odnawialnych Źródeł Energii zorganizowane zostało przez Akademię-Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz Tauron Dystrybucja S.A. W raporcie omówiono badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich. Poniżej prezentujemy wprowadzenie do publikacji: 

"Opracowanie przedstawia wyniki badań porównawczych prosumenckich falowników fotowoltaicznych (falowników PV). Badania zostały przeprowadzone w ramach pierwszego etapu (etap I) Pikniku Odnawialnych Źródeł Energii (Piknik OZE). Wydarzenie zorganizowane zostało przez Akademię-Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz Tauron Dystrybucja S.A. Celem Pikniku OZE była ocena jakości oraz poprawności działania falowników PV, z uwzględnieniem perspektywy zarówno Prosumenta, jak i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zakres prowadzonych prac obejmował ocenę efektywności energetycznej oraz weryfikację spełnienia wymagań technicznych prosumenckich falowników PV. Jako kryterium przyjęto zapisy zamieszczone w europejskich i polskich dokumentach, regulujących współpracę instalacji prosumenckich z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną."

Publikacja liczy 40 stron. Z jej całością można zapoznać się TUTAJ.