28 grudnia 2022 12:42 - Polska, KlastER
[Raport] Kompendium wiedzy na temat społeczności energetycznych

Na łamach strony internetowej Projektu KlastER opublikowano publikację pt. "Społeczności energetyczne. Kompendium wiedzy".

W kompendium zaprezentowano definicję społeczności energetycznej oraz omówiono i porównano ze sobą jej trzy podstawowe rodzaje: klaster energii, spółdzielnię energetyczną oraz prosumenta zbiorowego. W publikacji przedstawiono również uwarunkowania formalno-prawne oraz procedury związane z tworzeniem klastrów i spółdzielni. W przypadku klastrów opisano także czynniki wspierające ich rozwój oraz bariery i ograniczenia w ich tworzeniu.

Publikacja liczy 25 stron. Z jej całością można zapoznać się TUTAJ.