16 stycznia 2024 16:54 - Świat
Energetyka odnawialna w 2023 i do 2030 roku – Raport IEA

Na szczycie klimatycznym COP28 ponad 130 państw zobowiązało się do potrojenia globalnej mocy OZE. Eksperci z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) wskazują, że przy aktualnym przyroście źródeł odnawialnych, cel ten pozostaje w zasięgu. Więcej o wyzwaniach związanych z jego realizacją można przeczytać w raporcie IEA, podsumowującym rok 2023 w energetyce odnawialnej.
 

Jak podano w raporcie "Renewables 2023", globalny przyrost mocy odnawialnych w minionym roku zwiększył się o 50%, sięgając prawie 510 gigawatów. Za trzy czwarte tego przyrostu odpowiadała fotowoltaika. Ceny modułów PV w tym samym okresie spadły o prawie połowę, a moce produkcyjne osiągnęły trzykrotnie wyższy poziom względem 2021 roku.

Jednocześnie inflacja oraz wyższe podstawowe stopy procentowe spowodowały wzrost kosztów inwestycji w PV i energetykę wiatrową. Zwiększyły się m.in. koszty kredytu na finansowanie takich przedsięwzięć.


11 000 GW z OZE do 2030 roku?

Deklarowane w trakcie COP28 potrojenie globalnej mocy OZE, oznaczałoby osiągnięcie w 2030 roku poziomu 11 000 gigawatów ze źródeł odnawialnych. Prognozy prezentowane przez IEA mówią natomiast o wzroście do 7 300 GW w okresie 2023-28. Fotowoltaika słoneczna i wiatr stanowiłyby 95% generacji, a do 2025 roku OZE wyprzedziłyby węgiel jako największe źródło produkcji energii elektycznej.
 

Wyzwania

Autorzy raportu wskazują na wyzwania, którym sprostanie miałoby zwiększyć przyrost OZE o 21%, poprawiając szansę na deklarowane potrojenie generacji ze źródeł odnawialnych do 2030 r. Wyzwania te różnią się w zależności od kraju i regionu, jednak eksperci wyróżnili cztery główne kategorie:

 1. niepewność polityczna i opóźnione reakcje polityki na nowe środowisko makroekonomiczne;
 2. niewystarczające inwestycje w infrastrukturę sieciową, które uniemożliwiają szybszą ekspansję OZE;
 3. uciążliwe bariery administracyjne i procedury udzielania zezwoleń oraz kwestie akceptacji społecznej;
 4. niewystarczające finansowanie w gospodarkach wschodzących i rozwijających się.

Wyzwaniem pozostaje też rynek ciepła, który według autorów raportu transformuje się dużo wolniej niż rynek energii elektrycznej. Analitycy IEA wskazują na potrzebę poprawy efektywności energetycznej. Inaczej spełnienie celu zerowej emisyjności w tym zakresie do 2050 roku nie będzie możliwe.
 

Wodór i biopaliwa na rozdrożu

Szczególne miejsce w raporcie poświęcono wodorowi oraz biopaliwom. Przewiduje się, że tylko 7% z ogłoszonych w tej dekadzie projektów wykorzystujących OZE do produkcji wodoru zostanie uruchomione do 2030 roku. 

Autorzy raportu oczekują, że gospodarki wschodzące, na czele z Brazylią i Indiami, będą napędzać 70% globalnego popytu na biopaliwa w ciągu najbliższych pięciu lat. Znacznie szybsze wdrażanie biopaliw ma być możliwe dzięki nowym politykom i rozwiązywaniu problemów związanych z łańcuchem dostaw.
 

Raport Renewables 2023

W raporcie "Renewables 2023" eksperci analizują rynek OZE na poziomie globalnym i krajowym, prezentują prognozy do 2028 roku, dotyczące źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, ciepłownictwie czy transporcie. Raport omawia kluczowe kwestie takie jak:

 • rozwój fotowoltaiki;
 • konkurencyjność technologii odnawialnych;
 • magazynowanie energii;
 • wykorzystanie OZE w produkcji wodoru;
 • OZE a przedsiębiorstwa;
 • integracja systemów;
 • rozwój rynku biogazu i biometanu.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

Oprócz raportu dostępne jest również narzędzie do pomiaru i prognozy wykorzystania energii odnawialnej do 2028 roku.

 

Źródło: www.iea.org

Zdjęcie: freepik.com / IEA