11 grudnia 2020 22:33 - Świat, KlastER
[RAPORT] Energetyka Rozproszona i obywatelska w USA

Na łamach strony internetowej projektu KlastER opublikowano dziś kolejny raport z zagranicznych rynków energii. Raport dotyczy rozwiązań wspierających energetykę rozproszoną w USA. 

Raport przedstawia sytuację energetyki rozproszonej w USA, gdzie największy wpływ na jej kształt mają władze stanowe, lokalne i federalne, oferujące szereg programów wsparcia i zachęt finansowych dostosowanych do prawa obowiązującego na danym obszarze. Kluczową rolę odgrywają standardy portfela energii odnawialnej zobowiązujące przedsiębiorstwa energetyczne do zapewnienia określonego odsetka energii odnawialnej w sprzedaży odbiorcom końcowym poprzez wykorzystanie dostępnych mechanizmów prawnych, takich jak np. net metering czy FiT.

Publikacja prezentuje pojawiające się na rynku amerykańskim nowe modele biznesowe dla źródeł rozproszonych, które – po odpowiedniej modyfikacji – posiadają potencjał zwiększenia udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym oraz wsparcia rozwoju źródeł rozproszonych i klastrów energii w Polsce. Autorka omawia najciekawsze – jej zdaniem – rozwiązanie, jakie pojawiło się na rynku amerykańskim, jeśli chodzi o rozwój źródeł rozproszonych w lokalnych społecznościach – programy Wspólnej Energii Odnawialnej (WEO), realizowane w USA przeważnie z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej. WEO to model biznesowy, który w ciągu ostatniej dekady odniósł sukces, jest skalowalny i można go replikować w różnych rejonach kraju, niezależnie od odmiennych szczegółowych regulacji na poziomie stanowym.

Autorka zwraca także uwagę na realizowany w Kalifornii program SOMAH w kontekście potrzeb rynku polskiego, a zwłaszcza zwalczania problemu niskiej emisji komunalnej w miastach czy wspomagania transformacji gospodarczej. Wspomina również o stosowanych w USA na coraz szerszą skalę magazynach energii.

Autorką raportu jest Ewa Winkowska. Publikacja liczy 133 strony. 

Raport można znaleźć tutaj.