25 stycznia 2023 10:18 - Polska, KlastER
[RAPORT] Analiza istniejących systemów bilansowania i monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej.

Na łamach strony internetowej Projektu KlastER opublikowano raport pt. "Analiza istniejących systemów bilansowania i monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej. Opracowanie finalnej wersji zaleceń i rekomendacji dla budowy takich systemów w przyszłości".

W analizie scharakteryzowane zostało opracowane w ramach projektu KlastER urządzenie Chronos. Jest to inteligentny system pomiarowy oparty o autorskie rozwiązania sprzętowe zintegrowane z istniejącą infrastrukturą licznikową.

System pozwala na optymalne wykorzystanie energii oraz minimalizację kosztów. Urządzenie jest rozwijane przez Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych IDEA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

W publikacji przedstawiono również porównanie funkcjonalności i zakresy produktów konkurencyjnych wobec Chronos. 

Pobierz PDF