16 maja 2022 13:07 - Polska, KlastER
Przewodniczący Rady Programowej SKER, Zbigniew Hanzelka, członkiem Rady Programowej KIKEiOZE

Miło nam poinformować, że profesor Zbigniew Hanzelka, przewodniczący Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej oraz koordynator zespołu ds. technicznych SKER, wszedł w skład Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Nowe ciało statutowe Izby zostało powołane 9 maja 2022 r. podczas IV Forum Energetyki Rozproszonej i zrzesza wybitnych naukowców i ekspertów związanych z branżami energetyki, elektromobilności oraz nowych technologii.

KIKEiOZE od lat podejmuje starania, by skupić wokół siebie wysokiej klasy specjalistów, którzy cieszą się zaufaniem i szacunkiem wszystkich środowisk biorących udział w transformacji energetycznej kraju. Utworzenie Rady Programowej jest wyrazem tych działań. Jej pierwszym przewodniczącym został prof. Jerzy Kaleta, Kierownik Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej na Politechnice Wrocławskiej. Obok niego w skład Rady weszli również:

prof. Zbigniew HanzelkaWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. Waldemar KamratWydział Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
prof. Lech Sitnik Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej
prof. Konrad Świrski Prezes Transition Technologies S.A.
prof. Dariusz ProstańskiPrezes Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
dr Andrzej WęgrzynCzłonek Rady Nadzorczej ARP S.A.
dr Janusz MichałekPrezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Andrzej Kaźmierski Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki
Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Grzegorz WiśniewskiPrezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej
Agnieszka SpirydowiczPrezes Klastra Zgorzeleckiego
Mariusz BednarskiEkspert KIKE w zakresie magazynowania energii
Ireneusz PerkowskiPrezes Spółdzielni Energetycznej EISALL
Artur Kuźniecki – Dyrektor ds. ciepłownictwa i wytwarzania, ESV S.A.

Rada Izby będzie wsparciem doradczym dla Zarządu, głównie w zakresie współpracy z administracją centralną. Eksperci KIKEiOZE od lat biorą udział w pracach legislacyjnych, które mają kluczowy wpływ na rozwój energetyki rozproszonej w Polsce, konsultują projekty dla Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu, a także przygotowują stanowiska i pisma skierowane do m.in. Kancelarii Premiera, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz urzędów marszałkowskich. 

Albert Gryszczuk, prezes Izby, w następujących słowach skomentował skład Rady: „Trudno wyobrazić sobie bardziej znamienite grono ekspertów, jeżeli chodzi o polską energetykę. Czasy są trudne i tym bardziej czujemy konieczność szybkich i konkretnych działań. Już od pierwszych chwil widać, że skład Rady Programowej gwarantuje duże możliwości wpływu na zmiany w rynku energii. Wytyczyliśmy pierwsze kierunki, co do których wszyscy się zgadzamy. Będą to rozwój energetyki rozproszonej, z holistycznym podejściem do źródeł odnawialnych, oraz podkreślenie znaczenia rozwoju źródeł OZE i energetyki rozproszonej jako gwarantu bezpieczeństwa energetycznego Polski”. 

 

 

 

Źródło: Informacja prasowa

 


Polecamy
Najbliższe wydarzenie
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

5 lipca 2022 10:00

Dołącz do wydarzenia
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Mapa społeczności energetycznych
Sprawdź lokalizację
Zobacz materiały z wydarzeń
Śledź nasze relacje
Zadaj pytanie ekspertowi
Rozwiejemy Twoje wątpliwości