5 lipca 2022 08:00 - Polska, KlastER
Przed jakimi szansami i wyzwaniami stoi dziś polska energetyka? Odpowiada Prof. Jan Popczyk

Elektroprosumeryzm oraz potrzeba reelektryfikacji – to główne tematy poruszone przez prof. Jana Popczyka w wypowiedzi udzielonej nam na IV Forum Energetyki Rozproszonej. W trakcie tego wydarzenia prof. Popczyk został laureatem nagrody „Kreator Nowej Energetyki”.

W swojej wypowiedzi prof. Popczyk zwrócił uwagę na kluczową rolę, jaką w transformacji energetycznej ma pełnić elektroprosumeryzm. W jego ramach każdy obywatel kraju będzie mógł zostać wytwórcą odnawialnej energii elektrycznej. 

Trzeba przeprowadzić obecną energetykę w nową rzeczywistość. Tą nową rzeczywistością jest elektroprosumeryzm (...). To jest świat, w którym energię mamy tylko ze źródeł odnawialnych (...). Co trzeba zrobić, żeby to się udało? Nie tylko zelektryfikować ciepłownictwo, ale trzeba przede wszystkim zadbać o efektywność wykorzystania ciepła w budynkach, trzeba przeprowadzić pasyfizację budownictwa. (...). Bo my już jesteśmy zelektryfikowani. Zajęło nam to ponad sto lat. I to była pierwotna elektryfikacja właśnie, bazująca na paliwach kopalnych. A teraz trzeba dokonać reelektryfikacji. Na nowo zelektryfikować Polskę. Na nowo zelektryfikować świat, za pomocą źródeł odnawialnych energii elektrycznej.  

Prof. Popczyk nawiązał również do wątku wojny na Ukrainie oraz bezpieczeństwa energetycznego, którego gwarantem może okazać się elektroprosumeryzm.

Otóż elektroprosumeryzm (...) to jest część wielkich zmian społecznych, które zabezpieczają świat przed autorytaryzmem. Natomiast organizują, budują społeczną gospodarkę rynkową, czyli taką gospodarkę, w której następuje upodmiotowienie społeczeństwa. Taką gospodarkę, w której elektroprosumenci są główną siłą postępową procesów gospodarczych.

Pełen zapis z wypowiedzi prof. Jana Popczyka znajdą Państwo poniżej.

 

 

IV Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 9 maja 2022 roku w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Debata w trakcie forum koncentrowała się na kluczowych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.

WypowiedźEksperta