12 września 2022 11:46 - Polska, Świat
Projekt przydomowej elektrowni wiatrowej powstaje na Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka jako lider projektu opracowuje przydomową turbinę wiatrową zdolną do współpracy z innymi odnawialnymi źródłami energii. W skład konsorcjum po za uczelnią wchodzą firmy Enerwis, Ergos i turecki start-up Devecitech.

Naukowcy z łódzkiej uczelni zaprojektują generator dla rozwijanej turbiny, a także przeprowadzą testy prototypu turbiny w warunkach miejskich. Bowiem turbina docelowo ma znaleźć zastosowanie w miejskich warunkach. Do zadań firmy Ergos będzie należało opracowanie systemów sterowania i automatyzacji. Firma Enerwis zajmie się dopilnowaniem, by opracowany prototyp spełniał wymagania rynku energii ze źródeł odnawialnych. Celem zespołu projektowego jest wprowadzenie turbiny na rynek. Obecnie większość turbin, które można spotkać w Polsce, to turbiny poziome, które mają inną budowę niż pionowe. 

"Ambicją zespołu projektującego przydomową turbinę wiatrową jest doprowadzenie konstrukcji do takiego poziomu gotowości technologicznej, który pozwoli rozpocząć proces certyfikacji maszyny celem wprowadzenia jej na rynek. Cieszy mnie, że uczelnia uzyskała w ostatnim czasie tak dużo proekologicznych projektów. Mikroenergetyka prosumencka nabiera coraz większego znaczenia, dlatego tak ważne jest przyspieszenie jej rozwoju"

- podkreślił rektor PŁ i dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych prof. Krzysztof Jóźwik.

 

Ważną rolę w projekcie pełni turecki startup Devecitech, twórca inteligentnej turbiny Enlil. Nazwa dla nowej konstrukcji nawiązuje do mezopotamskiego boga wiatru Enlil, na cześć którego Turcy nazwali swoją turbinę. Bóg wiatru miał małżonkę Ninlil.

„To właśnie turecka turbina wiatrowa Enlil jest punktem wyjścia dla opracowywanej przez nas innowacyjnej i wysokowydajnej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, którą nazwaliśmy Ninlil. Turbina będzie przystosowana do zastosowań miejskich i podmiejskich, generując energię nie tylko za pomocą naturalnych wiatrów, ale także za pomocą wiatrów wytwarzanych np. przez ruch pojazdów „

– mówi dr inż. Michał Lipian z Instytutu Maszyn Przepływowych, który kieruje projektem.

 

Wartość projektu wynosi 300 tysięcy euro, został on wyłoniony w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i turecką Radę ds. Badań Naukowych i Technologicznych.

 

Źródło: Politechnika Łódzka (lodz.pl)

Zdjęcie: 147125575  Energy © Slavun  Dreamstime.com


22 października 2022 04:10 Prosument off-grid

Kolejny ,,projekt" przepalenia kasy.Bez efektu gospodarczego