21 października 2022 09:36 - Świat
Projekt przekształcenia elektrowni węglowej w bezemisyjny system magazynowania

AES Andes zamierza zastąpić elektrownię węglową w Chile magazynem energii na bazie stopionej soli o mocy 560 MW. Projekt uwzględnia również szkolenie obecnych pracowników elektrowni w nowej technologii, zgodnie z rekonwersją siły roboczej przy jednoczesnym zachowaniu źródła zatrudnienia.

 

Projekt Alba

17 października bieżącego roku przedsiębiorstwo działające w Ameryce Południowej szukając alternatywy dla konwersji elektrowni termoelektrycznych ogłosiło start projektu Alba. Przedsięwzięcia  zakłada zastąpienie bloków 1 i 2 elektrowni Angamos w Mejillones, opalanych węglem, systemem Molten Salt. Jednostka magazynowania energii wykorzystywałaby system soli podgrzanych, które następnie wchodziłyby do wymiennika ciepła woda/sól, aby uwolnić zmagazynowaną energię cieplną, wytwarzając parę, aby poruszać turbogeneratorem do osiągnięcia mocy 560MW przy uruchomionych obu blokach. Sole będą ogrzewane energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Nowa elektrownia będzie wymagała 700 MW mocy do podgrzewania soli, które AES Andes zamierza zabezpieczyć poprzez umowy na zakup energii odnawialnej. 

Według założeń AES Andes ten system magazynowania energii odnawialnej ma przyczynić się do optymalizacji zużycia energii poprzez dostarczanie energii w godzinach szczytu, takich jak noc, zapewniając w ten sposób doskonałe uzupełnienie wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej, a także możliwość oferowania usług inercyjnych i zapewnić elastyczną moc odnawialną. W projekcie Alba ma być wykorzystana większość obecnej infrastruktury, ta sama linia energetyczna, co więcej nie będzie potrzeby dodatkowej wody ponad tę, która jest obecnie wykorzystywana do wytwarzania energii.

Javier Dib, dyrektor generalny AES Andes podkreśla też równie ważny cel projektu w sprawiedliwej transformacji jakim jest utrzymanie źródła zatrudnienia dla obecnej siły  roboczej pracowników elektrowni, którzy zostaną poddani szkoleniom w obsłudze nowej technologii. 

Międzynarodowa współpraca

Poza Aes Andes projekt konwersji elektrowni jest wspierany przez Niemieckie Towarzystwo Współpracy Miedzynarodowej GIZ ( Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zussamenarbeit) jak podkreśla Koordynator Programu Energii Odnawialnej, Rodrigo Vasquez:

“...przez ostatnie dwa lata współpracowaliśmy z AES Andes i ekspertami z Niemieckiego Centrum Lotniczego (DLR) i badaliśmy najlepsze opcje konwersji Elektrowni Angamos. Dzięki tej technologii, wykorzystującej sole produkowane na Pustyni Atakama, spalanie węgla można zatem zastąpić technologiami magazynowania energii odnawialnej”.

Spółka AES Andes prowadzi działalność w regionie o mocy 5101 MW, ze zdywersyfikowanym portfelem obejmującym elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne, magazyny energii, biomasę, gaz i elektrownie węglowe.

By przyspieszyć prace przy projekcie Alba udział w nim weźmie także Siemens Energy. 

„Musimy dokonać ponownej oceny naszych systemów energetycznych i zastosować innowacyjne podejście, aby osiągnąć nasze cele w zakresie dekarbonizacji. Dzięki aktywnej współpracy z wiodącymi firmami, takimi jak AES, stawimy czoła wyzwaniom transformacji energetycznej oraz przyspieszymy i skalujemy innowacyjne podejścia w rzeczywistych warunkach, torując w ten sposób drogę do niskoemisyjnego ekosystemu energetycznego.”

- powiedział, Javier Pastorino, wiceprezes Siemens Energy w podregionie LATAM South.

 

Źródło:

https://www.aesandes.com

Zdjęcie:

https://www.aesandes.com