29 października 2021 18:00 - Polska, KlastER
Projekt KlastER na LinkedIn. Nasza sieć liczy ponad 200 obserwujących

Projekt KlastER informuje o swojej działalności nie tylko poprzez portal energtyka-rozproszona.pl, ale także w social mediach. Nasza sieć społecznościowa w ramach platformy LinkedIn właśnie przekroczyła liczebnościowo 200 obserwujących. Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do obserwowania.

Celem projektu KlastER jest wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce w oparciu o szereg przeprowadzonych analiz oraz pilotażowe uruchomienia klastrów z wykorzystaniem opracowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Realizacja projektu KlastER umożliwi skuteczne wdrażanie wpisanego na listę projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kompleksowego projektu „Energetyka rozproszona", za którego implementację podmiotem odpowiedzialnym jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W ramach projektu prowadzone są m.in. kompleksowe badania uwarunkowań i barier technicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych rozwoju energetyki rozproszonej, w tym klastrów energii. Na tej podstawie zostanie sformułowana strategia rozwoju klastrów energii w Polsce. Będzie ona stanowić spójny program, który przyczyni się do rozwoju tej formy upowszechniania energetyki rozproszonej w Polsce poprzez dostarczenie założeń i rekomendacji dla różnego typu zainteresowanych grup, ze szczególnym uwzględnieniem: narzędzi wspomagających projektowanie i szacowanie opłacalności klastrów w zdefiniowanych warunkach; referencyjnych rozwiązań technologicznych wspomagających zarządzanie klastrem, w tym prowadzenie rozliczeń pomiędzy poszczególnymi członkami klastrów; zestawu dobrych praktyk dotyczących rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych, które ułatwią tworzenie nowych klastrów. Więcej o szczegółach projektu można przeczytać na stronach er.agh.edu.pl.

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o projekcie w mediach społecznościowych:

 FACEBOOK: https://www.facebook.pl/FERozproszonej
 TWITTER: https://www.twitter.pl/FERozproszonej
 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/forum-energetyki-rozproszonej/ 

Zachęcamy także do odwiedzin portalu energetyka-rozproszona.pl, który oferuje możliwość zadawania pytań ekspertom Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej oraz zapoznania się z mapą społeczności energetycznych i słownikiem energetyki rozproszonej.

 

 

Zdjęcie: Photo 22783955 © Grasko | Dreamstime.com

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG / umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19